ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

761

837

6

44

0

1

2

0

0

0

  Панчево

61

45

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

30

73

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

51

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

46

61

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

61

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

955

1174

21

44

0

1

2

0

0

0

  Краљево

123

69

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

9

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

66

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

143

52

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

15

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

77

70

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

84

61

24

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

508

450

47

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

219

66

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

39

34

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

70

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

62

32

27

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

57

29

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

484

173

39

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

147

195

28

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

15

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

39

25

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

32

6

18

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

30

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

19

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

310

396

105

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2257

2193

212

44

5

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.02.2020
године

2251

2187

213

44

5

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.03.2020.

године

2257

2193

212

44

5

4

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,27%

0,27%

-0,47%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

955

1174

21

44

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

508

450

47

0

0

3

0

0

0

0

НОВИ САД

484

173

39

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

310

396

105

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2257

2193

212

44

5

4

2

1

0

0