ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

753

835

6

43

0

1

2

0

0

0

  Панчево

63

44

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

30

75

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

23

52

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

46

60

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

61

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

948

1174

21

43

0

1

2

0

0

0

  Краљево

122

70

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

18

9

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

66

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

140

52

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

15

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

78

71

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

85

59

25

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

506

449

48

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

218

66

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

39

34

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

70

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

64

30

28

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

60

26

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

488

168

40

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

146

195

28

0

6

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

39

25

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

32

6

19

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

29

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

19

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

311

396

106

0

6

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2253

2187

215

43

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.12.2019
године

2255

2182

215

42

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.01.2020.

године

2253

2187

215

43

6

4

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,08%

0,22%

0,00%

2,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

948

1174

21

43

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

506

449

48

0

0

3

0

0

0

0

НОВИ САД

488

168

40

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

311

396

106

0

6

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2253

2187

215

43

6

4

2

1

0

0

 

 

Shema clanstav u sindikatima