Адреса:

Београд, Радивоја Кораћа 4/I

Телефон:

(011) 3445-650

Тр. Бр.

250-1340000265060-22

ПИБ

100050064