Обрасци

 

 

 

Образац о коришћењу годишњег одмора у предузећу за телекомуникације "Телком Србија" а.д.
Образац за доделу солидарне помоћи
Образац Фонда солидарности
Образац о оспособљавању за безбедан рад
Образац правдања трошкова
Образац за службена путовања