ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИОНИРАНОГ ОДМОРА

 

Јединствени Синдикат Телекома Србије је за своје чланове и чланове њихових породица из сопствених средстава обезбедио субвенционисање одмора у објектима АПАРТМАНИ ВИЛА ТЕОДОРА И КАТАРИНА, ВИЛА ЛАЗАР (БИВШИ ПТТ ДОМ), као и коришћење аранжмана преко агенција БЕЛВИ, МОЈ СВЕТ и АТЛАНТИК.

Да бисмо својим члановима одмор учинили пријатнијим, укупна цена услуга се умањује за износ субвенције од 10.000,00 динара који се зарачунава носиоцу услуге. Преостали износ носилац услуге (корисник) ће путем административне забране плаћати у ратама.
Носилац услуге (корисник) ће добити ваучер на своје име којим започиње услугу на рецепцији одабраног објекта (пријава, преузимање кључева, одјава, враћање кључева).
Чланови синдиката не могу удруживати субвенције код одабира истог аранжмана, осим да су чланови синдиката истовремено и брачни другови.
Под аранжманом се подразумева одабрана услуга члана синдиката (носиоца услуге) у пратњи брачног друга, деце, издржаване или усвојене особе.
Под члановима породице подразумевају се брачни друг и деца, као и издржавана или усвојена лица.
За све аранжмане важе општи услови путовања који су специфицирани од стране пружаоца услуга.

Желимо Вам угодан боравак на одабраним дестинацијама.

 

Ваш Јединствени Синдикат Телекома Србије.


 

ЛЕТО 2021

АГЕНЦИЈА „МОЈ СВЕТ“

 


Успешна сарадња коју остварује агенција „Мој свет“ са нашим синдикатом повод је да чланови Јединственог синдиката Телекома Србије уз додатне повластице користе асистенцију агенције „Мој свет“ приликом организације било породичних одмора на неком од бројних места дуж грчке обале, било продуженог викенда за двоје у некој од романтичних престоница „старог континента“ или активног одмора у неком од бањских, планинских или етно центара Србије, с тим што члан остварује право на субвенцију само за аранжмане од 7 и више дана.

 

ВАЖИ САМО ЗА ЧЛАНОВЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

Начин пријављивања:
Одабрати термин летовања, а затим позвати агенцију на телефон:
382-445, 262-1944

 

Приликом резервације потребно је нагласити да сте запослени у ''Телекому Србија'' а.д. или ангажовани преко агенције Секвестер и да сте члан Јединственог синдиката. Када Вам агенција пошаље уговор, потребно је да га оверите у својој Обрачунској служби да сте административно способни и оверен поново доставите агенцији најкасније до 20. у месецу, да би се вршило одбијање рата од наредног месеца. Тек тада се процедура сматра завршеном. Чланови ЈСТС који су ангажовани преко агенције Секвестер треба да нагласе то, јер се разликује место (обрачунска служба) где се оверавају административне забране.ОБРАЧУНСКИ КУРС:

 


СУБВЕНЦИЈА СИНДИКАТА


Јединствени синдикат Телекома Србије ће субвенционисати сваког пријављеног члана нашег синдиката са 10.000,00 динара, без обзира да ли су до сада користили бенефицију ЈСТС или нису. Бенефиција се односи на носиоца услуге из уговора.
Уколико је члан ЈСТС бенефицију (субвенцију) већ искористио у овој години за аранжман у Врњачкој Бањи или преко друге две агенције, нема право на бенефицију за аранжман, али остали услови из понуде остају исти.
Субвенционисање ће се остваривати тако што ће цена укупног аранжмана бити умањена за поменути (припадајући) износ, а на остатак износа аранжмана ће се стављати административна забрана до 15.03.2022.г.

Тек када члан ЈСТС потпише сагласност на административну забрану и достави је агенцији, сматра се да је аранжман за летовање склопљен.

Остали запослени у Телекому могу склапати аранжмане са поменутом агенцијом под истим условима из ове понуде, али без субвенције Јединственог синдиката Телекома Србије.

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ: 
011/3446-730

ОПШТЕ УСЛОВЕ ПУТОВАЊА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ. 


ИНФО ЈСТС