Начела деловања Јединственог Синдиката Телекома Србије

 

 

Јединствени синдикат Телекома Србије, као најбројнији синдикат У Телекому Србија ад Београд, заступа интересе свих својих чланова и води социјални дијалог са послодавцем, у циљу постизања најбољих договора са аспекта запослених.


 

Јединствени Синдикат Телекома Србије у свом деловању се руководи сладећим начелима:

социјална правда, демократија и људска права социјално партнерство и узајамна одговорност као пожељно стање у односима са послодавцем, јавност рада колегијалност, толеранција, искреност, поштење И принципијелност солидарност

 

 

ЗАШТО СИНДИКАТ?

 

У околностима корпоративног управљања, права, интереси и социјална сигурност радника су извеснији уколико их штити јак, озбиљан и синдикат са кредибиитетом.

О кредибилитету Јединственог Синдиката Телекома Србије сведоче постигнућа, као и јасно истакнути циљеви будућег рада, у вези са којима свакодневно преговарамо са нашим партнерима и послодавцем.

 

 

ПОСТИГНУЋА

 

· Стално унапређење материјалног и социјалног положаја заполсених

· Јединствени Синдикат Телекома Србије је сачувао права из радног односа утврђена Колективним уговором, уз улагање огромних напора на унапређену појединих одредби.

· Континуирана радно-правна заштита чланова Синдиката.

· Финансијска помоћ и људска подршка оним члановима Синдиката који пролазе кроз процес дијагностике и лечења и других права дефинисаних у правилнику фонда солидарности.

· Право на беспалтне акције

 

 

БУДУЋИ ЦИЉЕВИ

 

Циљеви Јединственог Синдиката Телекома Србије, који су и стални предмет преговора са послодавцем, су:

· Корекција основне зараде, унапређење социјалног и материјалног положаја запослених

· Сигурност запослења

· Стално праћење примене одредби колективног уговора

· Безбедност и здравље на раду

· Заштита права запослених