ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИОНИРАНОГ ОДМОРА

 

 

Јединствени Синдикат Телекома Србије је за своје чланове и чланове њихових породица из сопствених средстава обезбедио коришћење аранжмана преко агенције БЕЛВИ и ове године.

Да бисмо својим члановима одмор учинили пријатнијим, укупна цена услуга се умањује за износ субвенције од 10.000,00 динара који се зарачунава носиоцу услуге. Преостали износ носилац услуге (корисник) ће путем административне забране плаћати у ратама или у готовини.
Чланови синдиката не могу удруживати субвенције код одабира истог аранжмана, осим да су чланови синдиката истовремено и брачни другови.
Под аранжманом се подразумева одабрана услуга члана синдиката (носиоца услуге) у пратњи брачног друга, деце, издржаване или усвојене особе.
Под члановима породице подразумевају се брачни друг и деца, као и издржавана или усвојена лица.
За све аранжмане важе општи услови путовања који су специфицирани од стране пружаоца услуга.

Желимо Вам угодан боравак на одабраним дестинацијама.


Ваш Јединствени Синдикат Телекома Србије.

.


 

ЛЕТО 2024.

АГЕНЦИЈА BELVI TRAVEL

 

На основу Програма активности Јединственог синдиката Телекома Србије задовољство нам је да вам представимо понуду за летовање преко агенције Belvi travel, са којом смо склопили уговор за лето 2024. године. Агенција ‘’Belvi travel’’ ће омогућити свим члановима Синдиката летовање у својим апартманским и хотелским капацитетима под посебним условима.

 

 

ВАЖИ САМО ЗА ЧЛАНОВЕ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

Уласком на сајт агенције Belvi www.belvi.rs можете изабрати жељену дестинацију.

Одабрати термин летовања, а затим позвати агенцију на телефон:

011/630-2066, (Јурија Гагарина 12 б и Београдска 6 – адресе агенције)

Приликом резервације потребно је нагласити да сте запослени у ''Телекому Србија'' а.д. и да сте члан Јединственог синдиката. Аранжман обухвата: услуге смештаја, одабране пансионске услуге, услуге превоза и сервис представника агенције – инопартнера. Чланови ЈСТС који су ангажовани преко агенције Work and Care треба да нагласе то, јер се разликује место (обрачунска служба) где се оверавају административне забране и њихову административну забрану шаље агенција синдикату, који прослеђује Work and Care на оверу и то најкасније до 15. у месецу
По извршеној резервацији аранжмана, агенција ће извршити обрачун целокупног аранжмана.


 

  
НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без увећања, закључно са 15.03.2025. године.

Износ евра ће се обрачунавати на дан склапања уговора, по средњем курсу НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ и такав остаје до краја отплате месечних рата.


   

СУБВЕНЦИЈА СИНДИКАТА

 

Јединствени синдикат Телекома Србије ће субвенционисати сваког пријављеног члана нашег синдиката са 10.000,00 динара, без обзира да ли су до сада користили бенефицију ЈСТС или нису. Бенефиција се односи на носиоца услуге из уговора.
Уколико је члан ЈСТС бенефицију (субвенцију) већ искористио у овој години за аранжман у Врњачкој Бањи (или обрнуто), нема право на бенефицију за аранжман преко ''Belvi travel-а'', али остали услови из понуде остају исти.
Субвенционисање ће се остваривати тако што ће цена укупног аранжмана бити умањена за поменути (припадајући) износ, а на остатак износа аранжмана ће се стављати административна забрана до 15.03.2025. године.

Тек када члан ЈСТС потпише сагласност на административну забрану и достави је агенцији, сматра се да је аранжман за летовање склопљен.

Остали запослени у Телекому могу склапати аранжмане са поменутом агенцијом под истим условима из ове понуде, али без субвенције Јединственог синдиката Телекома Србије.
ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ: 

011/3446-730


ВАЖНО: Уз ове аранжмане важе Општи услови путовања Belvi travel агенције, усаглашени са YUTA стандардом, са напоменом да је начин плаћања за запослене у ''Телекому Србија'' а.д. договорен по посебним условима, а не као што пише у ОУП.

 

 

ОПШТЕ УСЛОВЕ ПУТОВАЊА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ.

 

ИНФО ЈСТС