Упознајте нас

 

 

 

Јединствени синдикат Телекома Србије је једна од две репрезентативне синдикалне централе у Предузећу за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д.

 

Синдикална организованост има дугу традицију и у духу времена Синдикат је мењао своју организациону структуру тако да до II Конгреса Синдиката ПТТ Србије, одржаног у Аранђеловцу марта 2001. године, Синдикат је организационо био везан за ову централу

( тада је назив био Синдикат ''Телеком'' ), окупљајући своје чланство у оквиру Извршног одбора делатности ''Телеком''.

 

На Конгресу у Аранђеловцу донета је одлука и о одржавању Конститутивне Скупштине Синдиката, која је одмах и одржана, а чија је најважнија одлука била издвајање из Синдиката ПТТ Србије и формирање потпуно независне синдикалне централе.

 

Највиши орган Синдиката је Скупштина коју чине председници синдикалних организација и бирани чланови Скупштине. На Конститутивној Скупштини одржаној 27. новембра 2001. године  на Бранковцу, конституисани су нови органи синдиката, регионални и Главни одбор и изабран је председник Синдиката.

 

До септембра 2003. године Синдикат је егзистирао под називом Синдикат ''Телеком'', а након тога је одговарајућим решењем Министарства за рад и запошљавање променио назив у онај који данас има – Јединствени синдикат Телекома Србије.

Јединствени синдикат Телекома Србије је данас операционализовао своју орагнизациону структуру кроз Управни одбор синдиката. Окупља око 4000 регистрованих чланова у 30 синдикалних организација.

 

Председник Јединственог синдиката Телекома Србије је Марина Здравковић.