ИЗВЕШТАЈ СА  13. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

29.12.2014

На 13. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22. децембра 2014. године, у Београду...

ЦЕО ТЕКСТИЗВEШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА

26.12.2014.

На седници која је одржана 25. децембра 2014. године главна тачка дневног реда била је разматрање и  усвајање Пословног плана ( Буџета) Телекома Србија за 2015. годину.
Због степена поверљивости поменутог документа у прилици смо да вам у начелу дамо одређене информације које се пресвега односе на следеће:

  • Планирано је повећање укупног прихода као и средстава за инвестиције,

  • У области давања према запосленима планирана су средства којима су обухваћена сва стечена права реализована у 2014. години( јубиларне награде,рекреација, рехабилитација, лекарски прегледи,осигурање, средства за решавање стамбених потреба запослених идр),

  • На предлог синдиката плнирана су средства за програм добровољног одласка из компаније са циљем рационализације броја запослених. Овим програмом планирано је да се до краја марта 2015. године компанију напусти 500 запослених, тако да осим природног одлива  смањења запослених по основу технолошког вишка нема. Такође на предлог синдиката осим утврђеног учешћа запослених у пословном резултау друштва, Надзорни одбор је задужио Извршни одбор да половином 2015. године анализира резултате пословања И уколико су исти бољи од планираних ребалансом створи услове за додатно учесће запослених у тим резултатима која би се реализовала крајем 2015. године.

  • Услед примене Закона о привременом уређењу основице за обрачун плата, односно зарада као и других сталних примања корисника јавних средстава повећање зараде у наредном периоду није планирано

 

ИНФО СЛУЖБА ЈСТС

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГУПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

15.12.2014.

У склопу редовних активности синдиката 12.12.2014. године одржана редовна седница органа синдиката на којој су разматране најактуелније теме  у предузећу и синдикату.

Имајући у виду активности везане за усклађивање Колективног уговора који је условио Закон о раду, синдикат је кроз ангажовање својих представника у  радној групи обезбедио полазну платформу за доношење новог колективног уговора који ступа на снагу 29. јануара 2015. године....

ЦЕО ТЕКСТ

Започети преговори везани за доношење новог колективног уговора

15.12.2014.

На састанку који је одржан 11.12.2014 године на коме су учествовале све стране дефинисане решењем генералног директора започет је преговарачки процес.
Преговарачки тим сачињавају Драшко Марковић Извршни директор за људске ресурсе, Миленко Џелетовић Извршни директор за финансије, Гордана Стаменковић директор сектора финансија за људске ресурсе и правне послове коју је на данашњем састанку мењала Александра Ђорђевић директор функције за буџет и контролу, Тамара Вукмировић директор сектора за планирање и администрацију људских ресурса , Горан Гњидић директор сектора за интерне односе.
Испред Јединственог Синдиката Телекома Србије су Славољуб  Кандић председник, Марина Здравковић председник скупштине и Горан Мијајловић секретар.
Преговарачки тим Синдиката Телекома „Србија“ представља Јоксимовић Мирослав председник, Ивица Цветановић потпредседник и Зоран Вићентић секретар.
Председавајући  Драшко Марковић изнео је да пословодство има на уму смернице стратешког плана, препоруке рационализације и консолидације већинског власника и постизање продуктивности па самим тим делегира и отворена питања.
За представнике запослених не прихватљив је овакав став пословодства која по свим основама жели да додатно смањи права без и једне дубље анализе.
Политика стезања каиша и уступака који се траже од запослених не може бити једносмерна улица  у којој се сви проблеми преплићу на плећа радништва.
Телеком Србија има високо образоване и стручне људе који не могу бити једина предност  за будућег купца зато што су јефтина радна снага. Заправо Колективним Уговором морају имати заштиту својих права која ће бити мотивациона за постизање што бољих резултата.
Платформа Јединственог Синдиката Телекома Србије у овим преговорима јесте Документ са елементима општег акта који је сачинила радна група, којим су потврђене одредбе постојећег Колективног уговора а који сада представља минимум права, односно ни на који начин не може доћи до смањења стечених права.
Преговори се настављају у понедељак 15.12.2014

 

 

 

Инфо ЈСТС

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО

10.12.2014.

Планом пословања  ПТТ Србије за 2013 годину  предвиђено је да ће део добити бити исплаћен запосленима. Имајући у виду сва дешавања везана за фискалну консолидацију, ово предузеће је тек током овог месеца извршило своје обавезе према држави, а самим тим и према запосленима.
У средствима јавног информисања може се прочитати какве су све активности спровођене да би до исплате држави и запосленима дошло.
Заправо ова исплата се не може довести у везу са пословним резултатима у 2014. години.
Запослени у Телекому Србија сходно колективним уговором остварују право на учешће у пословном резултату друштва  у зависности од стопе EBITDA.
Исплата по овом основу за резултате у текућој години  исплаћена је током априла месеца а споразумно уговорене  маргине EBITDA биће разматране кроз финансијске извештаје за период  јануар – октобар.

 

 

 

Инфо служба ЈСТС

КОНФЕДЕРАЦИЈА  НАСТАВЉА СА ШТРАЈКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ И ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ

04.12.2014.

Саопштење за јавност Конфедерације слободних синдиката поводом
смањења зарада и других права запосленима у јавном и државном сектору

 

Због селективне и дискриминаторске политике државе према запосленима у јавном и државном сектору, којом се једнострано и без социјалног дијалога бришу стечена права радника, Председништво Конфедерације слободних синдиката је, на седници одржаној 04.12.2014.године у Врњачкој Бањи, једногласно донело одлуку да се настави са штрајковима синдиката, чланица, све док се не успостави дијалог са Владом Републике Србије око економских и социјалних последица реформских мера које се спроводе.
Следећи штрајк упозорења биће одржан 16. децембра 2014 год.
На конференцији за новинаре, која ће бити одржана следеће недеље, представници Конфедерације ће изнети објективно стање у јавном и државном сектору из позиције запослених и најавити будуће акције које ће синдикати организовати.

 

 

   КОНФЕДЕРАЦИЈА

   СЛОБОДНИХ

   СИНДИКАТА


ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

04.12.2014.

На седници која је одржана 3. децембра усвојена је Одлука о давању претходне сагласности за подношење понуде у вези са стицањем већинског пакета акција Дунав банке ад Београд. На овај начин стичу се услови да Телеком Србија постане већински власник поменуте банке.
Такође на седници је усвојена одлука о расподели превремене дивиденде акционарима Телекома Србије. Поменутом одлуком створени су услови да се средином јануара 2015. године изврши исплата међу дивиденде свим акционарима.
На основу дијалога који се води између Београда и Приштине а у циљу спровођења акционог плана дефинисаним Бриселским споразумом, Влада Републике  Србије донела је закључак да се у циљу заштите имовине Телекома Србије на територији Аутономне покрајине Косово формира посебно правно лице  са лиценцом за обављање фиксне и мобилне телефоније.

 

 

Инфо служба ЈСТС

ОДРЖАН САСТАНАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. И СИНДИКАТА РАДНИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

27.11.2014.

У току јучерашњег дана одржан је састанак представника репрезентативних синдиката Јединственог синдиката Телекома Србија и Синдиката Телекома „Србија“ , са председником Синдиката радника телекомуникација Републике Српске Костом Бундалом и генералним секретаром синдиката Миленком Топићем....

ЦЕО ТЕКСТПРИОРИТЕТНИ ПОСЛОВИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

27.11.2014.

ДОНОШЕЊЕ НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
Познато је да је средином године донет нови Закон о раду, који ставља ван снаге све Колективне уговоре 29. јануара 2015. године.  Сходно томе покренута је активност на доношењу новог Колективног уговора у нашој компанији...

ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

27.11.2014.

На 12. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 19. новембра 2014. године, у Београду...

ЦЕО ТЕКСТБРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

14.11.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.11.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.10.2014.

ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  11. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

29.10.2014.

На 11. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 21. октобра 2014. године, у Београду...

ЦЕО ТЕКСТНОВО НА СТРАНИЦИ РЕГИЈЕ ЦЕНТАР

 

СО ЧАЧАК И СО УЖИЦЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ИЗЛЕТ

21.10.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

21.10.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.10.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.10.2014.ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

29.09.2014.

На 10. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22. септембра 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

28.08.2014.

На 9. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 19. августа 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  8. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

30.07..2014.

На 10. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22. септембра 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТКОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО

15.07.2014.

Поштоване колегинице и колеге,
Влада Републике Србије је у суботу 12. јула усвојила предлог Закона о изменама и допунама Закона о раду без јавне расправе, сагласности Социјално-економског савета Републике Србије и социјалног дијалога са Конфедерацијом...ЦЕО ТЕКСТБРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

15.07.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.07.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.07.2014.

ЦЕО ТЕКСТПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ПОСЛОВНЕ ЕФИКАСНОСТИ

03.07.2014.

Полазећи од чињенице да је за свако предузеће веома важна пословна ефикасност, Јединствени Синдикат Телекома Србија, залаже се за успостављање пословних процеса који би хармонизовали  корпоративну културу у компанији...ЦЕО ТЕКСТСАОПШТЕЊЕ

01.07.2014.

У вези текста објављеног на порталу предузећа о усвајању Стратешког плана „Телекома Србија“ а.д за период 2014 – 2016 године објављеног 30.06.2014. године а ради истине обавештавамо чланство...ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  7. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

30.06.2014.

На 7. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 23. јуна 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

26.06.2014.

Дана 25.06.2014. године са почетком у 12 часова одржана је седница Надзорног одбора компаније, којој је присуствовало 6 чланова Надзорног одбора и Извршни одбор директора. Главна тачка дневног реда била је усвајање Стратешког пословног плана „Телеком Србија“ а.д. за период од 2014. до 2016. године...ЦЕО ТЕКСТБРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

12.06.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.06.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.06.2014.

ЦЕО ТЕКСТОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

11.06.2014.

На седници која је одржана 10.06.2014. год са почетком у 10 часова расправљано је о најактуелнијим темама које потресају друштво у целини са посебним освртом на дешавањима у Телекому Србија и даљим активностима синдиката....ЦЕО ТЕКСТОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА МОНТЕРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ СРБИЈЕ

11.06.2014.

На иницијативу УМТС-а а у циљу заједничког сагледавања актуелне ситуације у компанији и друштву одржан је састанак у просторијама синдиката 03.06.2014. год којем су присуствовали испред ЈСТС-а Кандић Славољуб председник, Катић Драган председник РО Београд и Горан Мијајловић секретар синдиката. Испред УМТС-а састанку су присуствовали Андраш Нас председник, Драган Поповић потпредседник, Радивој Митић потпредседник, Драган Ђорић  потпредседник и Драган Гавриловић секретар...ЦЕО ТЕКСТОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРA

30.05.2014.

На седници која је одржана 28.5.2014 године присуствовали су председници  синдикалних организација на којој су разматрана актуелна питања на нивоу предузећа и синдиката...ЦЕО ТЕКСТПОМОЗИМО ЉУДИМА ПОГОЂЕНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА

29.05.2014.

Јединствени Синдикат Телекома Србије делом својих капацитета директно је укључен у хуманитарну акцију помоћи угроженим подручјима од поплава. Путем својих синдикалних активиста који су у  угроженим подручјима спроводе се активности на спречавању поплавног таласа док се у местима погођеним поплавама и одронима  ради на асанацији последица и достављања неопходних средстава.
Овим путем апелујемо на личну хуманост и солидарност  чланова синдиката са људима који су жртве елементарне непогоде  да се укључе у даље активности синдиката како би акција солидарности  била настављена док је угроженом становништву потребна помоћ.
На нивоу Телекома Србије формирана је комисија за процену штета угроженима са циљем санације штете.
Јединствени Синдикат Телекома Србије ће у наредном периоду након сагледавања последица елементарних непогода директно помоћи чланове синдиката којима је помоћ потребна.
На седници органа синдиката (Проширеног управног одбора ) који је заказан за 28.мај  разматраће се размере угрожености  и донети закључци о адекватним видовима помоћи.
На нивоу компаније Јединствени Синдикат Телекома Србије ће се заложити за спровођење заједничких активности у отклањању последица елементарних непогода.

 

 

Инфо служба ЈСТС

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

13.05.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.05.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.05.2014.

ЦЕО ТЕКСТХОЋЕМО РАДИТИ И ОД РАДА ЖИВЕТИ

12.05.2014.

Уважене колегинице и колеге,


Честитамо вам 1. мај, Међународни празник рада, са жељом да га обележите у кругу породице. Свесни смо ваше забринутости за статус компаније и своју личну позицију у наступајућем периоду.


Најаве које су ових дана актуелне у вези продаје Телекома, доносе неизвесност за положај запослених и по нашем мишљењу, недовољне бриге власника за статус радника. Наш превасходни задатак, уз вашу помоћ, биће сви видови синдикалне борбе за очување стечених права и успешно пословање Телекома Србије.


Многе неизвесности које су пред нама можемо превазићи чвршћим повезивањем и заједничким деловањем на остваривању програмских циљева Јединственог синдиката Телекома Србије.

 


ИНФО СЛУЖБА ЈСТСИЗВЕШТАЈ СА  5. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

29.04.2014.

На 5. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 22. априла 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТБРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

14.04.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.04.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.04.2014.

ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  4. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

28.03.2014.

На 4. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у четвртак, 20. марта 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

14.03.2014.

Председник Јединственог Синдиката Телекома Србија Славољуб Кандић,

председник Синдиката Телекома „Србија“ Мирослав Јоксимовић, и генерални

директор „Телеком Србија“ а.д. Предраг Ћулибрк потписали су данас, 14.03.2014.

године, Споразум о продужењу важења Колективног уговора „Телеком Србија“

а.д..

Овим Споразумом продужено је важење и примена Колективног

уговора „Телеком Србија“ а.д. до 31.05.2015. године.

 

 

ИНФО СЛУЖБЕ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТA

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

12.03.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.03.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.03.2014.

ЦЕО ТЕКСТНОВО НА СТРАНИЦИ РЕГИЈЕ СЕВЕР

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

11.03.2014.

ОДРЖАНА I РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА СИНДИКАТА

03.03.2014.

Скупштина синдиката као највиши орган на коме се разматра  укупно деловање синдиката и доносе документа којима се планирају активности синдиката у наредном периоду одржана је 27. 02. 2014 .године у Петровцу , Ждрело...ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  3. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

26.02.2014.

На 3. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 19. фебруара 2014. године, у Београду...ЦЕО ТЕКСТСВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА СИНДИКАТA

19.02.2014.

Јединствени синдикат Телекома Србије  традиционално свечарски обележава Дан Синдиката  који је и Дан државности Републике Србије 15 фебруар...ЦЕО ТЕКСТБРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

13.02.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.02.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.02.2014.

ЦЕО ТЕКСТО Б А В Е Ш Т Е Њ Е

11.02.2014.

После дугих и тешких преговора и изношења чврстих аргумената репрезентативних синдиката, усмено и писмено, члановима Извршног и Надзорног одбора и представницима већинског акционара, Колективни Уговор ипак неће бити прекршен...ЦЕО ТЕКСТОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

31.01.2014.

На редовној  седници Надзорног одбора разматран је Извештај централне пописне комисије о попису имовине и обавеза као и план рада Интерне ревизије у 2014. години...ЦЕО ТЕКСТИЗВЕШТАЈ СА  2. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

30.01.2014.

На 2. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 22. јануара 2014. године, у Београду..ЦЕО ТЕКСТОДРЖАНА  II СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА  ТЕЛЕКОМА СРБИЈE

30.01.2014.

На седници која је одржана 29. јануара разматран је обиман дневни ред који обухвата редовне активности синдиката...ЦЕО ТЕКСТПРЕДЛОГ СИНДИКАТА УПУЋЕН НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ТЕЛЕКОМА

24.01.2014.


ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈСТС

21.01.2014.

У Београду, 21.01.2014. године, одржана је конститутивна седница Надзорног одбора ЈСТС у којем партиципирају представници свих регионалних одбора синдиката.
 За председника НО једногласно је изабран Александар Радовић из СО Косовска Митровица. У наредном четворогодишњем мандату, НО ће вршити контролу материјално – финансијског пословања ЈСТС.

ИНФО ЈСТС

АКТУЕЛНЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ

18.01.2014.

У склопу активности за изналажење решења око усаглашавања предлога Измена и допуна закона о раду  а који је дат  у форми нацрта јесте уважавање само једне стране односно сврставање Министарства рада и Министарства привреде на страну искључиво послодаваца без неговања социјалног дијалога представника запослених од чијег рада зависи укупан привредни и економски оквир Србије...ЦЕО ТЕКСТПРИТИСЦИ НА РАДНИШТВО У СРБИЈИ

16.01.2014.

Радна група Конфедерације слободних синдиката активно ради на тражењу адекватних решења за дефинисање одредби Закона о раду у чијем раду активно учествује Јединствени синдикат Телекома Србије... ЦЕО ТЕКСТБРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА

13.01.2014.

БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА У СИНДИКАТИМА на дан 10.01.2014. године

ПДФ приказ синдикалног чланства на дан 10.01.2014.

ЦЕО ТЕКСТ 

Актуелности из 2013