ИЗВЕШТАЈ СА 7. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 7. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 22.1.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, текуће рачуне радника код адекватних банака односно  Поштанску штедионицу.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Децембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Шабац

Јовић Дејан

39.650,00

2.

Грачаница

Секулић Зоран

36.500,00

3.

Сремска Митровица

Мићановић Слађан

36.500,00

4.

Зрењанин

Мијатов Смиља

36.500,00

5.

Зрењанин

Мијовић Ранко

11.000,00

6.

Ваљево

Лукић Славица

36.500,00

7.

Ниш

Сенић Братислав

36.500,00

8.

Ниш

Николић Дејан

36.500,00

9.

Сомбор

Бабарогић Небојша

36.500,00

10.

Београд

Пантић Бранко

36.500,00

11.

Београд

Грујчић Милица

10.200,00

12.

Београд

Милошевић Јасмина

21.900,00

13.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

21.900,00

14.

Крагујевац

Кецман Предраг

36.500,00

15.

Нови Сад

Јаношевић Снежана

7.300,00

16.

Нови Сад

Миланов Боја

7.300,00

17.

Нови Сад

Марић Срђан

36.500,00

18.

Нови Сад

Трифковић Марко

14.10,00

19.

Пожаревац

Лукић Горан

2.870,00

20.

Дир. Предузећа

Тепић Марина

11.000,00

21.

Дир. Предузећа

Ристић Мирослав

36.500,00

22.

Дир. Предузећа

Панзаловић Данијела

11.000,00

23.

Дир. Предузећа

Цветковић Драган

36.500,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС