СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

 

 

 

Први ниво спортских такмичења спроводи се у организацији синдикалних организација репрезентативних синдиката.
Запослени који желе да учествују пријаве могу доставити представницима синдикалних организација најкасније до 06.04.2010. год.

 

Контакт телефони:


За ИЈ Београд
   - Саша Пантић 064/651-42-99 [email protected]
   - Жељко Петковић 064/651-26-99 [email protected]
 
За Генералну дирекцију
   - Александар Бабовић 064/614-10-43 [email protected]
   - Биљана Павловић 064/651-25-10 [email protected]