ОДРЖАНА X СЕДНИЦА РО СЕВЕР ЈСТС

 

 

 

На седници Регионалног Одбора Север, одржаној дана 9 фебруара 2011. год. у Хајдукову код Суботице, којој су присуствовали поред чланова Регионалног одбора и Славољуб Кандић председник ЈСТС, Зоран Николић, Војимир Павловић, Иван Стаменковић потпредседници ЈСТС као и чланови одбора СО Суботица.
Извештајем о раду Регионалног Одбора учесници су упознати са укупним активностима и постигнутим резултатима, на плану заштите права и интереса запослених, као и унапређењу рада синдикалне организације, у протеклој години, као и са дешавањима која нас чекају у наредном периоду.
Што се тиче рада Регионалног одбора, као и целокупног Синдиката, констатовано је задовољство израженом бригом и залагањем, у излагању сваког члана може се видети максимално задовољство постигнутим, као и спремност на много веће изазове, који их чекају у наредном периоду. Свесни су великог броја радних задатака који их очекују и спремни су на максимално ангажовање.
У склопу расправе о дешавањима у Синдикату, разматрао се и  материјал за предстојећу Скупштину Синдиката.
Поново је посебно указано на неправилности у раду, као и нејасноћа око надлежности које су још увек у великој мери изражене у предузећу.
Посебан акценат је стављен на предстојећу приватизацију, где се јасно и гласно поновило да је политика Јединственог Синдиката Телекома Србија против продаје Телекома Србија, нарочито из разлога што није изнешен ниједан аргумент којим би овај процес оправдао циљ.
У прилог сумњи у оправданост продаје, иде и чињеница да Влада крши и измену и допуну закона о подели бесплатних акција, која је ступила на снагу јуна месеца 2010 год., које их обавезују да пре приватизације омогуће запосленима и грађанима да располажу својим акцијама, као и услов да предузеће пређе у отворено акционарско друштво.

 

 

 

Александар Батос

председник Регионалног одбора