ДРУЖЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ОДБОРА СЕВЕР

 

 

 

                 24. септембра 2011. године Регионални одбор је организовао такмичење у кувању јунећег перкелта. Такмичење се одржало на северу Бачке,  обалама Лудошког језера и Суњог чарде код Хајдукова које се налази на десетак километара од Суботице.
                 У прелепом амбијенту Суњог чарде на такмичење се пријавило 12 екипа уз укупно учешће око 120 чланова нашег синдиката. Само такмичење је било у другом плану, јер се већи акценат дао на дружење, одиграна је и нека партија шаха, одбојка, мали фудбал и све то уз музику која је допринела доброј атмосфери. Дружење је потрајало до касних вечерњих сати. Општи утисак је да би овакав вид дружења могао да се организује поново.
               
                Лудашко језеро, по величини (површина 387ха, дужина 4км) друго највеће језеро Северне Бачке, налази се на додиру две природно-географске целине: Суботичко-хоргошке пешчаре и Средње бачке лесне заравни, на 12 км источно од Суботице.
Језерско окно настало је пре око милион година, тако што га је издубио ветар, а спречио је и даље отицање воде, заустављајући је међу пешчаним динама. Од искона, разноврсност животног простора језера и његове околине пружала је дом изузетно богатом биљном и животињском свету. Негдашњу лепоту обалског растиња чува ушће Киреша, где шашеви обрубљују језеро, у пролеће блиставо жута перуника, а лети шарене врбичице и конопљуше. Овде цвета заштићени велики каћунак, док је највећа вредност приобалних слатина ненаметљиви зелени морски трозубац, уписан у Црвену књигу флоре Србије.
Влажне поплављене ливаде и само језеро на пролеће су место размножавања бројних водоземаца, као што су: мали и велики мрмољак, барска жаба, обична чешљарка, зелене жабе и заштићена барска корњача. Најпознатија риба Лудашког језера била је златни караш, кога је данас скоро потпуно потиснуо са истока донесен блиски рођак сребрни караш, најпопуларнији плен међу спортским риболовцима. Овде живи око 20 врста риба од којих и заштићени чиков.
Најпознатији представници птичјег света Лудаша су птице мочварце, због чијег присуства је ово подручје уписано на листу мочварних подручја од међународног значаја. Међу њима издвајају се: риђа и жута чапља, букавац, барски петлован, мали барски петлић, водомар, модровољка, бела и брката сеница и шеварски цврчић који се гнезди у тршћацима језера. Најпознатији сисари су зец, срна, дивља свиња и видра.
Археолошка истраживања показују да је на обали Лудашког језера било најстарије насеље у овом крају. Архаичне сеоске куће Лудаша, најстаријег салашарског насеља околине језера, припадају најјужнијој варијанти мађарског равничарског типа куће.
Због свог значаја и заштите природних вредности и одлика, а пре свега станишта птица мочварица Лудашко језеро заштићено је као Специјални резерват природе. 

 

 

 

 

 

 Председник Регионалног одбора

Александар Батос