ОДРЖАНА XVIII СЕДНИЦА РО СЕВЕР ЈСТС

 

 

 

 

На седници Регионалног Одбора Север, одржаној дана 23. фебруара 2012. год. у Новом Саду, којој су присуствовали поред чланова Регионалног одбора и Славољуб Кандић председник ЈСТС , Горан Мијајловић секретар ЈСТС и Жељко Станков члан надзорног одбора испред Регије Север.

Извештајем о раду Регионалног Одбора учесници су упознати са размишљањима и ставовимa око целокупног нашег рада током протекле године, као и активностма у времену које следи како бисмо били ефикаснији у остваривању права и интереса запослених, односнопроналажењу најбољих решења проблема запослених. У склопу расправе о раду у Синдикату, разматрао се и  материјал за предстојећу Скупштину Синдиката.

Што се тиче рада Регионалног одбора, као и целокупног Синдиката, истакао бих да рад свих нас, јединство наших залагања у сложеним економским и социјалнми  условима омогућио нам је да, успостављањем коректне комуникације на линији послодавац-синдикат постигнемо позитивне резултате по питањима која су се односила на материјални и социјални положај запослених.

Стрпљењем и мудрошћу у преговарању са пословодством наше компаније, уз истицање и пуно уважавање аргумената, постигнуто је прихватање наших предлога и измена којa су се тицала Буџета.

Наши стратешки циљеви усмерени су ка решењима којима се обезбеђује побољшање материјалног положаја запослених, услова рада, сигурност запослења . Преговарање и закључивање колективног уговора као незаменљивог инструмента уређивања међусобних односа света рада и света капитала, јесте наш императив.

Неуспешност досадашњег тока приватизације у Србији је унела велику неизвесност код запослених. Како би се покушали спречити исхитрени потези државе, исказано је снажно противљење синдиката продаји наше компаније, уследиле су активни дијалози са Владом Србије, штрајкачке активности, јавно обраћање и читање отвореног писма до подршке више хиљада грађана, што је резултирало прекидом процеса приватизације.

Синдикат може бити успешан једино ако се развија и стално прилагођава условима у којима ради и живи његово чланство – тако да су увек способни да одговоре на захтеве чланова и решавање њихових проблема. Уважавајући масовност као основну, ударну и најважнију снагу синдиката, неопходно је уз сталну активност на очувању постојећег чланства, посебну пажњу посветити омасовљавању чланства.

 

 

                                                                                                                         Александар Батос
                                                                                                 председник Регионалног одбора