Београд 11.6.2013.године
                                                            

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКУ
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДЕСДНИКУ
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ
ЕЛЕКТРОНСКИМ И ПИСАНИМ МЕДИЈИМА

 

 

 

Предмет:  Отворено писмо везано за могућу продају Телекома Србија

 

 

Јединствени Синдикат Телекома Србије као најбројнији репрезентативни синдикат жели да изрази своју забринутост због честих најава у медијима званичника о продаји Телекома Србија.Продаја Телекома је потез високог ризика који може да има веома негативне и несагледиве последице. Полазимо од ста­новишта да се ради о веома сложеном питању, које се мора са сваког аспекта  размотрити, као и дугорочне по­сле­ди­це евентуалне продаје на развој ове важне области. Нарочито смо забринути за будућност запослених и телекомуникационе индустрије уопште . Наиме, ако се прода Телеком, вероватноћа да тржиште телекомуникација буде монополизовано или картелизовано није мала, а нови страни власник ће највероватније отпустити велики број радника ради постизања што већег профита, за шта постоје примери у суседним земљама. Имајући у виду да су потенциално заинтересовини купци углавном оператори под контролом влада других земаља, може се очекивати да би Телеком ако буде продат, био преусмерен на добављаче из земље оператора купца. На тај начин ће дугорочно бити угрожена српска телекомуникациона индустрија и стратешка споспобност Србије да има независну производњу и развој у тој области. Зато тражимо да  Влада обезбеди будући стратегијски развој телекомуникација и телекомуникационе индустрије, схвати значај  телекомуникационе инфраструктуре као националног ресурса од непроцењиве вредности, и телекомуникационо тржиште које обухвата готово све грађане Србије, предузећа, државну управу, војску, полицију, и остале институције од јавног значаја. Продајом Телекома ће се смањивати обим домаће телекомуникационе индустрије, а и могућност да се млади запосле у земљи. Са друге стране доћи ће до драстичног раста цена телекомуникационих услуга без видног повећања квалитета имајући у виду да је Телеком Србија достигао високи степен модернизације својих услуга. Ранија искуства (пример продаје Моби 063 за 1,5 милијарди евра и реализација Националног инвестиционог плана) су добра опомена да се национални ресурси не растакају јер осим  западања у економски неолиберализам угоржавају се и витални безбедоносни аспекти државе. А ако томе додамо недостатак институционалног и политичког капацитета да се кључне ствари реализују овакав пројекат би додатно урушио социјалну слику Србије. Јасно нам говоре искуства из ранијег приватизационог периода и отварање приватизационих  афера. Такође сведоци смо да је приватизација у претходном периоду уништила привредну активност, смањила БДП и повећала буџетски дефицит.


 Телеком Србија као велики регионални оператер своје привредне активности спроводи и у региону кроз своје сестринске компаније М: Тел Црна Гора, М:Тел Република Српска, Фибернет Црна Гора,Телус, ХД-Вин Београд и ТС:Нет Амстердам и сопственик је 20% капитала матичне компаније. Ради се о гигантској компанији која социјално збрињава преко 50 000 људи, а индиректно упошљава велику оперативу која је везана за сектор телекомуникација. Уколико би се овај капитал и пословни приходи успоредили са Моби 063 може се јасно видети да цена капитала којом се лицитира у јавности ни приближно не одговара тржишној вредности Телекома Србија па је илузорно распродавати национално благо.


Имајући у виду горе изнето сматрамо да би нај одговорније решење које би држава требало да понуди јесте давање пуне слободе професионалном менаџменту за спровођење пословних планова и стратешко планирање. С тим у вези од менаџмента компаније се очекује пуно упошљавање сопствених ресурса( технолошких и кадровских) што подразумева враћање послова у компанију чиме се трошкови драстично смањују. Преиспитивање свих типова уговора којима је условљено  пословање и поједностављивање интерних процедура.


Јединствени Синдикат Телекома Србије ће користити сва средства аргументоване борбе за очување нај виталнијих националних ресурса која имају перспективу са домаћом памети. Залагаћемо се за отворени дијалог, предлагати решења, а као меру заштите интереса радника и државе спремни смо и на генерални штрајк.

 

 

 

ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ
ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК

Кандић Славољуб с.р

 

 

 

 

Иницијални одбор ”Телеком је наш” је ове недеље доставио Влади Републике Србије и министарствима Отворено писмо против продаје Телекома Србија које је потисало 210 врхунских међународно признатих стручњака у релевантним областима из Србије и 11 земаља у свету, укључујући САД, Канаду, Аустралију, Јужноафричку Унију, Уједињене Арапске Емирате, и неколико европских држава. Међу потписницима је 129 доктора наука, укључујући 24 академика и 60 професора универзитета, 23 магистра наука и мастера, и 57 инжењера, економиста, правника, адвоката, и новинара. Скоро половина потписника је из наше научно–стручне дијаспоре. Међу потписницима је и неколико бивших министара и помоћника министара из Србије и Републике Српске, декани Електротехничких факултета у Београду и Бањој Луци, председник Академије инжењерских наука Србије, као и потпредседник Академије наука и умјетности Републике Српске, врхунски економисти и правници, некадашње судије Савезног уставног суда и изванредни новинари.