СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2013.ГОДИНУ

 

 

 

У вези спровођења активности спортске рекреације запослених у Друштву за 2013. годину, репрезентативни синдикати спроводе поступак уговарања услуга са спортско рекреативним центрима.

За сада је уговорено пливање у базенима Спортског центра „Бањица“, ул. Црнотравска бр.4, у периоду од 15.06.2013. до 31.12.2013. године, у следећим терминима:

 

Радно време летњег пливалишта у периоду од 15.06. до 31.08.2013. године:

- радним данима и викендом од 10,00 до 19,00.
 

Радно време зимског пливалишта у периоду од 15.06. до 31.08.2013. године:

- радним данима од 07,00 до 09,00 и од 13,00 до 18,00

- викендом од 11,00 до 17,00

 

Радно време зимског пливалишта:

- радним данима од 07,00 до 09,00; од 13,30 до 15,30; од 17,00 до 19,00.

- Викендом од 11,00 до 17,00.
 

За улазак у објекат СЦ „Бањица“ запослени Телекома ће користити службену легитимацију Телекома, а чланови уже породице могу користити спортске садржаје уз куповину дневне карте са попустом од 50%.

 

Напомена: Спортски садржај у базенима СЦ „Бањица“ су на располагању свим запосленима, тако да није потребна пријава за коришћење истих. Што се тиче осталих садржаја, у зависности од закупљених капацитета зависи и број корисника истих, а о поступку пријаве за ове садржаје запослени ће бити накнадно обавештени.

 

Информација о новоуговореним садржајима и терминима биће накнадно објављена.
 

ИНФО СЛУЖБЕ

РЕПРЕЗАТИВНИХ СИНДИКАТА