Решени и одлучни да заштите угрожене интересе Света рада, свих радних људи, запослених и незапослених, пензионера, сељака, отпуштених и опљачканих радника, омладине, студената и свих других грађана, који су жртве транзиције и светских центара финансијске и политичке моћи, смело и непоколебљиво говорећи у име свога чланства и већине грађана Србије који се препознају као жртве наметнутих друштвених односа, храбро заступајући њихове интересе, Акциони одбор, са одборима свих синдиката-оснивача Српског синдикалног фронта, доноси

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У
СРПСКОГ СИНДИКАЛНОГ ФРОНТА

 

 

1.

 

Конфедерација слободних синдиката, Асоцијација слободних и независних синдиката, Удружени синдикати Србије ''Слога'' и Индустријски синдикат Србије, основали су Српски синдикални фронт потписивањем Протокола о заједничком акционом деловању. Друштвена, социјална и економска ситуација у земљи, стање државе и друштва, стање економске и социјалне неизвесности у коме се нашла већина грађана Србије, покушаји потпуног урушавања радничких и људских права и слобода, уништавање индустријске демократије и социјалног дијалога, осећање колективне депресије и маргинализације, безнађе, глад и сиромаштво... Све ово је допринело свесном и одлучном искораку у начину размишљања и деловања синдиката-оснивача Српског синдикалног фронта да превазиђу све међусобне разлике и супротности и крену у заједничку борбу за опстанак Српског радника, као достојанственог грађанина ове државе.


Препознали смо чињеницу да је време за чекање на социјалну правду одавно истекло. Схватили смо да политичко-профитерска олигархија неће ништа учинити за радничку класу Србије. Схватили смо да свака нова реторика представника власти завршава на исти начин, преваром и пљачком обичног грађанина. Схватили смо да већина поштеног и све сиромашнијег радног народа Србије нема начина, нити свог политичког представника да се супротстави бескомпромисној експлоатацији од стране домаћих и страних власника капитала.


Непосредни повод за синдикално окупљање на заједничкој и нераскидивој линији одбрамбеног фронта су антираднички и неевропски пројекти Закона о раду и Закона о штрајку. Ови предлози закона представљају само наставак друштвених промена ка успостављању суштине капиталистичких односа, владавине мањине, богатих власника капитала и велике већине, обесправљених, понижених и сиромашних радника.


Конфедерација слободних синдиката, Асоцијација слободних и независних синдиката, Удружени синдикати Србије ''Слога'' и Индустријски синдикат Србије, желе да укажу на необориву чињеницу, да од укупно синдикално организованих запослених у Републици Србији, две трећине њих припадају неком од синдиката у Српском синдикалном фронту, који по свим Европским и светским, општеприхваћеним нормама, има легитимитет да представљања и заступа интересе радног народа у Србији. Због свега тога захтевамо да се распусти нелегални Социјало-економски савет Републике Србије и друга преговарачка тела и да се о предлозима Закону о раду и Закона о штрајку води најшира јавна расправа са легитимним социјалним партнерима.

 

 

2.

 

Полазећи од чињенице да Српски синдикални фронт представља већину синдикално организованих у Републици Србији, те самим тим има право да легитимно представља Свет рада, синдикални представници удружених синидиката у овој заједничкој акцији свечано изјављују, да ће се свим расположивим синдикалним средствима борити за остварење следећих циљева:

Српски синдикални фронт, због свега горе речног и учињеног српском раднику, истиче акционо јединство у наступу према Влади Републике Србије и другим организацијама и појединцима до остварења усвојених циљева. Синдикати оснивачи су свесни тежине тренутка и времена, као и своје одговорности према своме чланству и радно способном становништву ове земље, свим поштеним и добронамерним грађанима Србије, те чињенице, да наша заједничка борба до коначног остварења ових циљева нема алтернативу.
 

 


СРПСКИ СИНДИКАЛНИ ФРОНТ