ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.04.2013. године

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

633

619

18

26

6

5

0

0

3

0

 Београд

279

485

9

78

70

6

0

0

1

0

  Панчево

109

87

9

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

40

100

0

3

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

38

66

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

54

64

0

12

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

133

20

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

553

935

44

97

70

6

0

0

1

0

  Краљево

150

73

26

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

22

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

90

108

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

209

72

6

10

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

31

129

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

98

87

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

132

51

62

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

710

540

121

13

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

395

106

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

66

76

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

99

3

11

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

130

18

73

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

123

21

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

867

247

99

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

177

328

11

0

0

0

10

9

0

0

Алексинац

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

38

23

7

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

26

24

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

3

42

68

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

57

6

36

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

29

50

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

42

30

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

442

561

181

6

0

1

10

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3205

2902

463

145

76

17

11

9

4

0

Укупно на дан
10.03.2012.
године

3208

2875

469

147

77

17

11

9

4

0

Укупно на дан
10.04.2013.

године

3205

2902

463

145

76

17

11

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста/умањења

-0.09%

0.94%

-1.27%

-1.36%

-1.29%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

633

619

18

26

6

5

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

553

935

44

97

70

6

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

710

540

121

13

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

867

247

99

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

442

561

181

6

0

1

10

9

0

0

Укупан број

чланова
синдиката

3205

2902

463

145

76

17

11

9

4

0