ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2013. године

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА
 

АСНС

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

633

579

19

28

6

5

0

0

3

0

 Београд

283

479

9

83

72

7

0

0

1

0

  Панчево

109

85

10

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

40

102

0

3

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

33

70

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

54

62

0

14

0

0

0

0

0

0

  Шабац

31

136

18

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

550

934

43

104

72

7

0

0

1

0

  Краљево

152

71

30

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

22

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

89

108

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

211

61

6

10

0

0

0

0

1

0

  Јагодина

34

127

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

97

87

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

132

50

65

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

715

524

128

13

0

5

0

0

1

0

 Нови Сад

394

104

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

66

76

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

99

3

11

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

130

17

74

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

122

22

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

865

245

100

2

0

0

1

0

0

0

 Ниш

175

330

10

0

0

0

10

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

37

25

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

26

24

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

3

42

68

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

39

21

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

57

7

36

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

50

28

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

43

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

442

564

179

6

0

1

10

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3205

2846

469

153

78

18

11

9

5

0

купно на дан
10.12.2012.
године

3206

2840

470

155

78

18

11

9

5

0

Укупно на дан
10.01.2013.

године

3205

2846

469

153

78

18

11

9

5

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста/умањења

-0.03%

0.21%

-0.21%

-1.29%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА

"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ

СИНДИКАТ

ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА
 

АСНС

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

633

579

19

28

6

5

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

550

934

43

104

72

7

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

715

524

128

13

0

5

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

865

245

100

2

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

442

564

179

6

0

1

10

9

0

0

Укупан број

чланова синдиката

3205

2846

469

153

78

18

11

9

5

0