ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.10.2013. године

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

581

570

17

25

7

3

0

0

3

0

 Београд

331

544

7

77

65

5

0

0

1

0

  Панчево

111

85

8

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

43

100

0

3

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

43

61

7

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

53

67

0

11

0

0

0

0

0

0

  Шабац

32

137

20

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

613

994

42

95

65

5

0

0

1

0

  Краљево

159

68

25

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

20

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

89

106

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

215

72

6

2

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

31

130

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

87

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

135

50

59

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

729

533

115

5

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

394

108

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

66

75

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

100

2

10

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

126

23

72

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

124

19

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

864

250

97

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

167

328

13

0

0

0

9

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

37

24

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

25

24

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

3

41

66

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

58

5

36

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

48

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

42

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

432

557

180

6

0

1

9

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3219

2904

451

134

72

14

10

9

4

0

Укупно на дан
10.09.2013.
године

3221

2902

453

137

72

14

10

9

4

0

Укупно на дан
10.10.2013.

године

3219

2904

451

134

72

14

10

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0.06%

0.06%

-0.44%

-2.18%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

581

570

17

25

7

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

613

994

42

95

65

5

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

729

533

115

5

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

864

250

97

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

432

557

180

6

0

1

9

9

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3219

2904

451

134

72

14

10

9

4

0