ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2013. године

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

637

625

17

26

6

4

0

0

3

0

 Београд

277

482

8

78

67

4

0

0

1

0

  Панчево

111

87

8

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

41

101

0

3

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

38

67

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

54

65

0

11

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

133

20

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

554

935

42

96

67

4

0

0

1

0

  Краљево

150

73

25

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

22

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

89

108

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

209

72

6

9

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

32

129

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

99

87

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

133

52

61

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

712

541

119

12

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

390

109

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

66

76

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

99

2

11

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

130

18

73

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

123

20

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

862

248

99

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

169

326

12

0

0

0

10

9

0

0

Алексинац

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

37

23

7

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

25

24

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

3

41

66

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

58

6

35

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

48

30

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

42

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

434

555

179

6

0

1

10

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3199

2904

456

143

73

14

11

9

4

0

Укупно на дан
10.06.2012.
године

3203

2900

457

143

73

15

11

9

4

0

Укупно на дан
10.07.2013.

године

3199

2904

456

143

73

14

11

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0.12%

0.13%

-0.21%

0.00%

0.00%

-6.66%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

637

625

17

26

6

4

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

554

935

42

96

67

4

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

712

541

119

12

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

862

248

99

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

434

555

179

6

0

1

10

9

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3199

2904

456

143

73

14

11

9

4

0