ОДРЖАН САСТАНАК  ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА , ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ СА ПРЕДСЕДНИЦИМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

 

 

 

Након учестале медијске хајке на Телеком Србија и све чешћих негативних натписа у јавности којима се урушава углед и пословна позиција компаније инициран је састанак са најодговорнијим људима у компанији из Извршног одбора директора.


Састанак је одржан 10.10.2013. год. на коме су разматрана актуелна дешавања   у медијима са освртом  на мере Владе Републике Србије.


 Предочено је да Телеком Србија као регионални оператер са доминантним тржишним учешћем не може бити третиран као нижеразредна компанија која страхује од конкуренције. Наиме, технолошка и кадровска доминација јесте и мора бити компаративна предност, а не баласт у пословању.


Мере Владе Републике Србије у  општем формату морају да побољшају пословни амбијент и подигну упосленост као основни фактор привредног развоја.  Део мера фискалне политике у домену солидарног пореза није применљив на Телеком Србија  који послије по тржишним принципима уз  конкуренцију великих телеком оператера.  Са друге стране ова мера би морала да се односи на све пословне субјекте у свери телекомуникација ( Теленор, ВИП, СББ, Орион итд), јер би  једнострана примена ставила у неравноправан положај запослене Телекома Србије. 


У овом периоду оперативно се ради на уобличавању предлога Буџета Телекома Србије за 2013. годину  па стим у вези предочена су очекивања синдиката да се поведе рачуна о очувању материјалног положаја запослених. Као меру излазне флуктуације запослених  планирати политику добровољног напуштања компаније уз стимулативну отпремнину.


Обнова возног парка компаније је у фази реализације , уговорена је набавка путничког програма Шкоде и привредних возила из арсенала Фиата.


Детаљна разматрања пословних резултата и очекивања у наредном периоду биће предмет утврђивања буџета за 2014. годину.

 

 

 

 

Инфо служба ЈСТС