ПРИЈАВА ЗА СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

 

У вези реализације спортске рекреације запослених за 2013. годину, обавештавамо запослене да ће репрезентативни синдикати у наредном периоду спровести поступак уговарања садржаја спортске рекреације са спортско рекреативним центрима.


У фази утврђивања обима, садржаја и броја запослених-корисника спортске рекреације, као и места у којима ће се спроводити спортска рекреација запослених, планирана је пријава на основу које се заинтересовани запослени могу изјаснити о виду спортске рекреације. Циљ је да се, на основу исказаних потреба и реалних могућности, у оквиру планираних финансијских средстава за ову намену за 2013. годину, предвиде садржаји/локације/број корисника који би се у наредној фази уговорили са понуђачима ових услуга.


У том смислу позивамо заинтересоване запослене да попуне пријаве за спортску рекреацију (Пријава) у којој ће навести тражене податке (за колективне садржаје пријављује се екипа). Попуњене пријаве се могу доставити најкасније до 31.7.2013. године овлашћеним лицима односно председницима Синдикалних организација репрезентативних синдиката.

 

Пријава


Лица задужена за кординацију спровођења активности су:


- за спортску рекреацију на подручју Регије Београд: (Небојша Вучинић 064/6141463 и Зоран Николић тел: 064/6106316 )
- за спортску рекреацију на подручју Регије Нови Сад: (Александар Батос 064/6521400
и Драган Свитлица 064/6521204


- за спортску рекреацију на подручју Регије Крагујевац: (Војимир Павловић 064/6531393 и Милољуб Пантелић 064/6531399


- за спортску рекреацију на подручју Регије Ниш: Слободанка  Каменовић 064/6541070 и Иван Стаменковић 064/6141118


Напомена: Непотпуне и не потписане пријаве неће се узимати у обзир.


Сходно могућностима уговорених садржаја спортске рекреације (обима, локација и броја корисника) запослени који су поднели пријаве биће накнадно обавештени о коришћењу истих. У случају већег броја пријављених запослених за исти садржај спортске рекреације у односу на уговорени број корисника, право коришћења  остварују запослени по редоследу (времену) пријављивања до попуне уговореног броја корисника.


Унапред вас молимо за разумевање уколико не будемо могли да реализујемо сваки појединачан захтев, будући да имамо на располагању ограничена средства.

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИВНЕ СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА