ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2013. године

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

627

590

18

27

6

5

0

0

3

0

 Београд

280

485

9

81

71

6

0

0

1

0

  Панчево

109

85

10

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

40

101

0

3

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

35

68

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

54

62

0

14

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

134

18

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

551

935

43

102

71

6

0

0

1

0

  Краљево

151

72

30

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

22

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

90

108

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

210

68

6

10

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

33

127

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

97

87

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

131

51

64

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

712

533

127

13

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

393

104

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

66

76

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

99

3

11

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

129

18

75

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

122

22

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

863

246

101

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

177

330

10

0

0

0

10

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

37

25

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

26

24

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

3

42

68

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

39

21

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

57

7

36

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

29

50

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

43

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

443

564

180

6

0

1

10

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3196

2868

469

151

77

17

11

9

4

0

Укупно на дан
10.01.2012.
године

3205

2846

469

153

78

18

11

9

5

0

Укупно на дан
10.02.2013.

године

3196

2868

469

151

77

17

11

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста/умањења

-0.28%

0.77%

0.00%

-1.30%

-1.28%

-5.55%

0.00%

0.00%

-20.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

627

590

18

27

6

5

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

551

935

43

102

71

6

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

712

533

127

13

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

863

246

101

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

443

564

180

6

0

1

10

9

0

0

Укупан број

чланова синдиката

3196

2868

469

151

77

17

11

9

4

0