ИЗВЕШТАЈ СА  140. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 140. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 20. фебруара 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у уторак, 26. фебруара 2013.године.

 

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар, у укупном износу од 841.070,00 динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Панчево“

Мићић Југослав

52.800,00

2.

„Крушевац“

Лазаревић Добривоје

66.000,00

3.

„Београд“

Станисављевић Александар

33.000,00

4.

„Београд“

Породица Грубић Миодрага

66.000,00

5.

„Прокупље“

Петровић Весна

33.000,00

6.

„Дирекција Предузећа“

Петровић Миладиновић Јелена

16.500,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Вуковић Луковић Марија

16.500,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Живковић Оливера

8.470,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Звонар Дубравка

33.000,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Стефановић Оливера

9.900,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Малобабић Зорица

33.000,00

12.

„Крагујевац“

Мишковић Немања

33.000,00

13.

„Крагујевац“

Радовановић Драгослав

33.000,00

14.

„Крагујевац“

Мујкановић Ненад

16.500,00

15

„Шабац“

Спасојевић Милица

19.800,00

16.

„Јагодина“

Породица Милосављевић Милана

66.000,00

17.

„Бор“

Куцановић Љубиша

33.000,00

18.

„Бор“

Бећаревић Славиша

33.000,00

19.

„Чачак“

Живковић Милка

19.800,00

20.

„Чачак“

Павловић Војимир

5.000,00

21.

„Чачак“

Бабовић Ирена

16.500,00

22.

„Зрењанин“

Мијовић Ранко

19.800,00

23.

„Зрењанин“

Шево Миленко

19.800,00

24.

„Кикинда“

Кљајић Синиша

5.800,00

25.

„Сремска Митровица“

Геци Иван

2.600,00

26.

„Сремска Митровица“

Домоњи Јан

33.000,00

27.

„Нови Сад“

Милићевић Милисав

19.600,00

28.

„Нови Сад“

Малобабић Новица

33.000,00

29.

„Нови Сад“

Шокица Бранислав

11.100,00

30.

„Нови Сад“

Шумаруна Жељко

9.900,00

31.

„Нови Сад“

Гобељић Ружица

2.100,00

32.

„Нови Сад“

Ласица Предраг

4.100,00

33.

„Нови Сад“

Шанта Маја

3.500,00

34.

„Ужице“

Јовановић Миленко

33.000,00

У К У П Н О:

841.070,00 дин.

 

 

 

 

 

Словима: осамсточетрдесетједнахиљадаседамдесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС