ИЗВЕШТАЈ СА  144. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 144. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у четвртак, 20. јуна 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 27. јуна 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун, у укупном износу од 466.400,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Прокупље“

Стевић Славиша

19.800,00

2.

„Прокупље“

Радивојевић Раде

33.000,00

3.

„Крагујевац“

Мартић Зоран

33.000,00

4.

„Крагујевац“

Драговић Јелена

16.500,00

5.

„Дирекција Предузећа“

Ловић Светлана

16.500,00

6.

„Дирекција Предузећа“

Ђенић Рајко

16.500,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Кнежевић Ребрача Миљана

33.000,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Живановић Александар

9.900,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Бакаловић Бојана

10.200,00

10.

„Пожаревац“

Здравковић Момир

6.300,00

11.

„Панчево“

Ђорђев Даринка

3.150,00

12.

„Панчево“

Микош Розалија

6.800,00

13.

„Краљево“

Николић Бранимир

5.800,00

14.

„Краљево“

Протић Владимир

33.000,00

15.

„Ужице“

Лазић Александар

16.500,00

16.

„Суботица“

Милутиновић Звездана

20.450,00

17.

„Нови Сад“

Кирда Јован

33.000,00

18.

„Нови Сад“

Ракић Мирослав

33.000,00

19.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

33.000,00

20.

„Нови Сад“

Мазић Горан

33.000,00

21.

„Нови Сад“

Аничић Милан

16.500,00

22.

„Нови Сад“

Шокица Бранислав

4.500,00

23.

„Сремска Митровица“

Влчек Мирослав

33.000,00

У К У П Н О:

466.400,00 дин.

 

Словима: четиристошездесетшестхиљадачетиристодинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС