ЗАПОЧЕТИ  РАЗГОВОРИ НА РЕЛАЦИЈИ ПОСЛОВОДСТВО РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ НАТЕМУ БУЏЕТА ТЕЛЕКОМА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

 

 

На састанку који је одржан 25.11.2013. год. на коме су присуствовали председник надзорног одбора Телекома Милан Божић, генерални директор Предраг Ћулибрк, извршни директор за финансије Миленко Џелетовић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић и сарадници из дирекције за финансије  Александра Ђорђевић директор функције за буџет и контролу, Гордана Стаменковић директор сектора финансија за људске ресурсе и правне послове, сарадници из дирекције за људске ресурсе Тамара Вукмировић директор сектора за планирање и администрацију људских ресурса, Горан Гњидић директор сектора за интерне односе као и представници репрезентативних синдиката на челу са председницима Славољубом Кандићем и Мирославом Јоксимовићем.


Пословодство је презентирало предлог рестриктивног Буџета којим се предлаже смањење трошкова. У презентираном предлогу не предвиђа се раст зарада у 2014. години, смањује уплата по основу додатног допунског  пензионог осигура, смањују трошкови спортске рекреације и радно-спортских такмичења и  видно смањење инвестиција.


 Имајући у виду да се само разматрао трошак запослених без увида у остале трошкове пословања синдикати су заузели став да је непримерено да се штедња примењује само на запосленима односно да се примењени методи штедње према запосленима у пословном плану не рефлектују као ефективна уштеда. Оваквим приступом директно се ради на демотивизацији запослених, лошим пословним резултатима, одливу кадрова што директно јача конкуренцију.


Синдикати не могу да прихвате да се принадлежности запослених смањују имајући у виду да трошкови живота несразмерно расту изнад инфлације. Просечна зарада у компанији не подмирује просечну потрошачку корпу, а 70% запослених једва добацује до минималне потрошачке корпе.


Имајући на уму да је реч о друштвено одговорној компанији са великим развојним потенцијалима за државу и друштво неопходно је одговорно опхођење према запосленима који су најважнији потенцијал и  ресурс.


Синдикати су захтевали реално очување зарада запослених, отварање добровољног напуштања предузећа уз накнаду као метода промене старосне и квалификационе структуре запослених, враћање послова у компанију чиме се постиже већа упосленост постојеће радне снаге а смањују трошкови ангажовања екстерних извршилаца. Консолидација унутрашњих процедура које коче ефикасност пословних процеса морају по хитном поступку бити ревидиране и усклађене са реалним токовима који су применљиви у  телекомуникационим компанијама.


Након изношења примедби репрезентативних синдиката договорено је  да се на наредном састану припреме решења која ће бити повољна за општу климу у компанији а и на задовољство запослених уважавајући изнете предлоге синдиката.

 

 

 

Инфо служба ЈСТС