ИЗВЕШТАЈ СА  141. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 141. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у четвртак, 21. марта 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 28. марта 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март, у укупном износу од 892.690,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Грачаница“

Стојановић Ивана

33.000,00

2.

„Панчево“

Маринков Радоица

33.000,00

3.

„Панчево“

Миклош Розалија

2.800,00

4.

„Краљево“

Маринковић Миљко

33.000,00

5.

„Краљево“

Сеновић Драгана

33.000,00

6.

„Краљево“

Стевановић Ненад

16.500,00

7.

„Краљево“

Рончевић Јасна

3.500,00

8.

„Краљево“

Ивановић Наташа

33.000,00

9.

„Краљево“

Павићевић Владимир

12.840,00

10.

„Краљево“

Николић Бранимир

6.600,00

11.

„Прокупље“

Гавриловић Игор

33.000,00

12.

„Прокупље“

Стевић Славиша

6.150,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Видаковић Саша

33.000,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Лаловић Никола

16.500,00

15.

„Београд“

Баштић Небојша

33.000,00

16.

„Београд“

Богдановић Босиљка

33.000,00

17.

„Београд“

Миливојевић Миломир

16.000,00

18.

„Београд“

Јаковљевић Љиљана

4.200,00

19.

„Београд“

Станковић Душан

33.000,00

20.

„Пирот“

Митић Милорад

3.500,00

21.

„Пирот“

Алексић Горан

1.200,00

22.

„Пирот“

Лазић Драган

33.000,00

23.

„Ниш“

Величковић Миомир

33.000,00

24.

„Ниш“

Стојановић Драган

10.200,00

25.

„Крагујевац“

Ракић Драган

33.000,00

26.

„Крагујевац“

Павловић Бојан

16.500,00

27.

„Крагујевац“

Мијаиловић Ненад

16.500,00

28.

„Сомбор“

Јовановић Бранислав

33.000,00

29.

„Ужице“

Бошњаковић Љубинко

33.000,00

30.

„Чачак“

Петровић Мирко

33.000,00

31.

„Сремска Митровица“

Николић Рајко

33.000,00

32.

„Сремска Митровица“

Миљковић Миле

33.000,00

33.

„Сремска Митровица“

Летош Бранислав

33.000,00

34.

„Сремска Митровица“

Недић Бранислав

11.200,00

35.

„Нови Сад“

Магазин Зора

7.000,00

36.

„Нови Сад“

Миланов Боја

4.800,00

37.

„Нови Сад“

Фицингер Јолан

3.500,00

38.

„Нови Сад“

Дуловић Соња

16.500,00

39.

„Нови Сад“

Јанков Катарина

16.500,00

40.

„Нови Сад“

Јанков Ненад

16.500,00

41.

„Нови Сад“

Шокица Анкица

33.000,00

42.

„Нови Сад“

Ласица Предраг

11.850,00

43.

„Суботица“

Копуновић Златко

11.850,00

У К У П Н О:

892.690,00 дин.

 

 

 

Словима: осамстодеведесетдвехиљадешестодеведесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС