ИЗВЕШТАЈ СА  149. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 149. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 19. новембра 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 28. новембра 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар, у укупном износу од 707.200,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Панчево“

Томовић Жељко

33.000,00

2.

„Панчево“

Станчевски Љиљана

4.000,00

3.

„Смедерево“

Катић Миломир

33.000,00

4.

„Смедерево“

Марковић Верољуб

66.000,00

5.

„Зрењанин“

Крстић Зоран

33.000,00

6.

„Суботица“

Вуков Маринко

33.000,00

7.

„Суботица“

Ђоровић Александар

16.500,00

8.

„Крагујевац“

Милановић Дејан

33.000,00

9.

„Крагујевац“

Вуловић Зоран

12.100,00

10.

„Крагујевац“

Вељовић Данијела

16.500,00

11.

„Београд“

Бошковић Драган

33.000,00

12.

„Београд“

Шурбаноски Светлана

33.000,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Бакаловић Бојана

33.000,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Тешић Драган

16.500,00

15.

„Дирекција Предузећа“

Станковић Милован

16.500,00

16.

„Дирекција Предузећа“

Лазић Милош

41.200,00

17.

„Краљево“

Павловић Нада

33.000,00

18.

„Сремска Митровица“

Недић Бранислав

10.800,00

19.

„Нови Сад“

Рађеновић Жељко

33.000,00

20.

„Нови Сад“

Вуковић Јасмина

6.600,00

21.

„Нови Сад“

Љамић Иван

33.000,00

22.

„Нови Сад“

Јовановић Светлана

16.500,00

23.

„Нови Сад“

Шокица Бранислав

4.500,00

24

„Нови Сад“

Лаза Петру

4.000,00

25.

„Сомбор“

Папић Давор

6.300,00

26.

„Ниш“

Мишић Добри

33.000,00

27.

„Ниш“

Судимац Небојша

23.700,00

28.

„Ниш“

Перић Михајловић Наталија

16.500,00

29.

„Ниш“

Стојановић Драган

33.000,00

У К У П Н О:

707.200,00 дин.

 

Словима: седамстоседамхиљададвестотинединара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС