ИЗВЕШТАЈ СА  142. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 142. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у петак, 19. априла 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 29. априла 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април, у укупном износу од 885.310,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Панчево“

Петровић Љиљана

6.600,00

2.

„Панчево“

Боровић Биљана

33.000,00

3.

„Крагујевац“

Лазаревић Јулија

33.000,00

4.

„Крагујевац“

Вуловић Зоран

6.600,00

5.

„Дирекција Предузећа“

Маслек Милана

16.500,00

6.

„Дирекција Предузећа“

Павловић Александар

16.500,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Симић Павловић Ана

16.500,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Рајић Лазаревић Снежана

66.000,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Николић Зоран

33.000,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Петровић Светлана

33.000,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Вељковић Новица

33.000,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Данић Снежана

33.000,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Радовановић Биљана

33.000,00

14.

„Београд“

Јоксимовић Весна

66.000,00

15.

„Београд“

Стевановић Ратибор

46.200,00

16.

„Грачаница“

Миленковић Звонко

33.000,00

17.

„Јагодина“

Тимић Звонимир

11.900,00

18.

„Ужице“

Секулић Владимир

3.650,00

19.

„Ужице“

Вукојевић Јасмина

20.000,00

20.

„Чачак“

Тонић Момчило

33.000,00

21.

„Пожаревац“

Крстић Илија

33.000,00

22.

„Нови Сад“

Краснић Никол

13.150,00

23.

„Нови Сад“

Трифуњагић Зита

1.800,00

24.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

14.600,00

25.

„Нови Сад“

Михајлов Милка

16.500,00

26.

„Нови Сад“

Побрић Марица

2.360,00

27.

„Нови Сад“

Мазић Горан

10.850,00

28.

„Нови Сад“

Галовић Владица

6.600,00

29.

„Нови Сад“

Дубљанин Дејан

2.200,00

30.

„Нови Сад“

Секулић Драган

33.000,00

31.

„Нови Сад“

Јегарски Зоран

33.000,00

32.

„Нови Сад“

Кнежевић Оливера

6.600,00

33.

„Сомбор“

Војновић Биљана

33.000,00

34.

„Сомбор“

Гусић Драган

15.350,00

35.

„Сомбор“

Завишић Александар

33.000,00

36.

„Суботица“

Новаковић Татјана

16.500,00

37.

„Суботица“

Абрахам Тибор

33.000,00

38.

„Врање“

Стевановић Србољуб

7.350,00

У К У П Н О:

885.310,00 дин.

 

Словима: осамстоосамдесетпетхиљадатристотинедесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС