ИЗВЕШТАЈ СА  143. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

 

На 143. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 21. маја 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 29. маја 2013.године.


Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај, у укупном износу од 928.420,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ниш“

Станчић Зоран

33.000,00

2.

„Ниш“

Величковић Миомир

33.000,00

3.

„Ниш“

Гашевић Зоран

19.800,00

4.

„Ниш“

Стојановић Драган

6.600,00

5.

„Ниш“

Митић Предраг

33.000,00

6.

„Ниш“

Стаменковић Иван

33.000,00

7.

„Краљево“

Васиљевић Владан

33.000,00

8.

„Краљево“

Милисављевић Драгослав

6.300,00

9.

„Краљево“

Поповић Душан

19.800,00

10.

„Краљево“

Виријевић Мирко

19.800,00

11.

„Краљево“

Вукићевић Соња

33.000,00

12.

„Шабац“

Љубишић Горан

19.800,00

13.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

5.300,00

14.

„Шабац“

Стајчић Драган

33.000,00

15.

„Шабац“

Спасојевић Милица

8.800,00

16.

„Београд“

Булатовић Милорад

33.000,00

17.

„Београд“

Глигорић Бојана

33.000,00

18.

„Београд“

Матичевић Јелена

8.350,00

19.

„Београд“

Петровић Сретен

33.000,00

20.

„Дирекција Предузећа“

Јеринић Владан

33.000,00

21.

„Дирекција Предузећа“

Љубојевић Ивана

16.500,00

22.

„Дирекција Предузећа“

Андријевић Драгана

1.760,00

23.

„Дирекција Предузећа“

Дошен Драган

9.900,00

24.

„Дирекција Предузећа“

Ловић Светлана

5.450,00

25.

„Грачаница“

Богдановић Никола

33.000,00

26.

„Ужице“

Васић Јанковић Невена

16.500,00

27.

„Панчево“

Боровић Биљана

7.600,00

28.

„Панчево“

Николић Бранислав

16.500,00

29.

„Пожаревац“

Стевановић Драган

16.500,00

30.

„Пожаревац“

Стевановић Слободан

33.000,00

31.

„Пожаревац“

Здравковић Момир

33.000,00

32.

„Врање“

Настић Саша

33.000,00

33.

„Врање“

Николић Предраг

33.000,00

34.

„Лесковац“

Букумирић Тања

8.400,00

35.

„Сомбор“

Јовановић Бранко

33.000,00

36.

„Сомбор“

Танић Слободан

7.300,00

37.

„Сомбор“

Познић Здравко

7.000,00

38.

„Сомбор“

Лаки Јосип

3.350,00

39.

„Бор“

Савић Миле

33.000,00

40.

„Зрењанин“

Шево Миленко

3.200,00

41.

„Нови Сад“

Гобељић Ружица

10.500,00

42.

„Нови Сад“

Кирић Јасмина

5.500,00

43.

„Нови Сад“

Мићић Мирослав

16.160,00

44.

„Нови Сад“

Сорак Славица

10.850,00

45.

„Нови Сад“

Медић Милојка

2.800,00

46.

„Нови Сад“

Стојилковић Божидар

4.600,00

47.

„Нови Сад“

Јефтић Бранкица

33.000,00

48.

„Суботица“

Такач Даниел

16.500,00

У К У П Н О:

928.420,00 дин.

 

Словима: деветстодвадесетосамхиљадачетристодвадесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС