ИЗВЕШТАЈ СА  146. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 146. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 20. августа 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 29. августа 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец август, у укупном износу од 689.550,00 динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Јагодина“

Николић Јасмина

33.000,00

2.

„Чачак“

Породица Симић Милоша

66.000,00

3.

„Крагујевац“

Стевановић Милан

33.000,00

4.

„Пожаревац“

Мијатовић Љубиша

43.000,00

5.

„Краљево“

Чорбић Владимир

33.000,00

6.

„Краљево“

Ћосић Сања

6.600,00

7.

„Бор“

Сретеновић Милош

33.000,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Кљајин Милена

7.000,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Стојачић Борко

33.000,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Жакула Миодраг

16.500,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Пузовић Драган

33.000,00

12.

„Београд“

Перовић Татјана

33.000,00

13.

„Београд“

Милошевић Јасмина

5.050,00

14.

„Београд“

Пишчевић Коста

16.500,00

15.

„Београд“

Кесеровић Јован

33.000,00

16.

„Косовска Митровица“

Иваношевић Јован

4.050,00

17.

„Косовска Митровица“

Јелић Олга

33.000,00

18.

„Ужице“

Грујовић Милош

12.400,00

19.

„Нови Сад“

Шанта Маја

33.000,00

20.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

33.000,00

21.

„Нови Сад“

Миланов Боја

6.600,00

22.

„Нови Сад“

Крстић Јован

9.250,00

23.

„Нови Сад“

Милуновић Драган

1.600,00

24.

„Нови Сад“

Небригић Виолета

16.500,00

25.

„Нови Сад“

Деспотов Марина

33.000,00

26.

„Нови Сад“

Ракићевић Драшко

33.000,00

27.

„Кикинда“

Мандић Зоран

33.000,00

28.

„Суботица“

Лакановић Владимир

16.500,00

У К У П Н О:

689.550,00 дин.

 

 

Словима: шестоосамдесетдеветхиљадапетстотинапедесетдинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС