ИЗВЕШТАЈ СА  139. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 139. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 22. јануара 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 30. јануара 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар, у укупном износу од 701.150,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Лесковац“

Богојевић Зоран

31.000,00

2.

„Дирекција Предузећа“

Јанићевић Данијела

31.000,00

3.

„Дирекција Предузећа“

Пушкаревић Сеад

15.500,00

4.

„Дирекција Предузећа“

Петровић Светлана

56.550,00

5.

„Дирекција Предузећа“

Роцанов Марина

43.400,00

6.

„Дирекција Предузећа“

Бакаловић Бојана

18.600,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Јакшић Биљана

31.000,00

8.

„Београд“

Топаловић Милан

31.000,00

9.

„Београд“

Бувач Милица

31.000,00

10.

„Београд“

Милошевић Јасмина

18.600,00

11.

„Крагујевац“

Марковић Милан

15.500,00

12.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

18.600,00

13.

„Ужице“

Матовић Мирослав

31.000,00

14.

„Ужице“

Радивојчевић Срђан

31.000,00

15.

„Панчево“

Боровић Биљана

31.000,00

16.

„Ниш“

Маринковић Оливера

31.000,00

17.

„Ниш“

Ђуровић Небојша

31.000,00

18.

„Ниш“

Станковић Срђан

31.000,00

19.

„Сомбор“

Станимировић Стојан

31.000,00

20.

„Сомбор“

Познић Здравко

28.800,00

21.

„Сомбор“

Ђукић Синиша

9.300,00

22.

„Бор“

Николић Драган

15.500,00

23.

„Нови Сад“

Ђуричин Лука

31.000,00

24.

„Ваљево“

Тешић Славица

1.900,00

25.

„Ваљево“

Поповић Александар

31.000,00

26.

„Смедерево“

Стојановић Милош

18.600,00

27.

„Смедерево“

Спасојевић Давид

6.300,00

У К У П Н О:

701.150,00 дин.

 

Словима: седамстоједнахиљадастопедесетдинара

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС