ИЗВЕШТАЈ СА  145. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 145. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 23. јула 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у уторак, 30. јула 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јул, у укупном износу од 1.021.530,00 динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ниш“

Андрић Брана

33.000,00

2.

„Ниш“

Антонијевић Јелена

16.500,00

3.

„Косовска Митровица“

Радосављевић Снежана

66.000,00

4.

„Крагујевац“

Тодоровић Бранко

19.800,00

5.

„Крагујевац“

Драгачевић Горан

33.000,00

6.

„Крагујевац“

Новаковић Владимир

16.500,00

7.

„Смедерево“

Живић Владан

16.500,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Никшић Тамара

33.000,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Адамовић Слободанка

2.800,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Ненадовић Снежана

66.000,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Ћетковић Зоран

2.300,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Пакет (Paquet) Оливера

16.500,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Бакаловић Бојана

33.000,00

14.

„Београд“

Драгић Милан

16.500,00

15.

„Београд“

Васић Бранислав

4.400,00

16.

„Београд“

Трифуновић Миодраг

33.000,00

17.

„Београд“

Будиша Зорица

33.000,00

18.

„Лесковац“

Илић Саша

16.500,00

19.

„Панчево“

Грујић Божидар

19.800,00

20.

„Панчево“

Мићић Југослав

16.500,00

21.

„Панчево“

Антић Драган

33.000,00

22.

„Крушевац“

Породица Лазаревић Добривоја

66.000,00

23.

„Ужице“

Николић Жељко

16.500,00

24.

„Ужице“

Јојић Стеван

33.000,00

25.

„Ужице“

Ћуковић Миломир

33.000,00

26.

„Ужице“

Андрић Милош

1.200,00

27.

„Ужице“

Грујовић Милош

33.000,00

28.

„Пирот“

Алексић Горан

1.450,00

29.

„Прокупље“

Видић Јагош

2.000,00

30.

„Сомбор“

Ковачевић Срђан

16.500,00

31.

„Суботица“

Такач Даниел

33.000,00

32.

„Нови Сад“

Гобељић Ружица

33.000,00

33.

„Нови Сад“

Ферко Желимир

6.600,00

34.

„Нови Сад“

Небригић Загорка

6.200,00

35.

„Нови Сад“

Каранов Горан

56.900,00

36.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

3.780,00

37.

„Нови Сад“

Јовандин Невена

16.500,00

38.

„Нови Сад“

Небригић Милан

16.500,00

39.

„Нови Сад“

Јаношевић Снежана

33.000,00

40.

„Нови Сад“

Новаковић Стево

33.000,00

41.

„Зрењанин“

Крстић Зоран

19.800,00

42.

„Врање“

Николић Предраг

33.000,00

У К У П Н О:

1.021.530,00 дин.

 

Словима: милиондвадесетједнахиљадапетстотинатридесетдинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС