ИЗВЕШТАЈ СА  147. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 147. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 17.септембра 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у петак, 27.септембра 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар, у укупном износу од 293.200,00 динара.

 

 

Редни број

Презиме и име

Синдикална организација

Износ у динарима

1.

Стојановић Мирјана

Београд

33.000,00

2.

Драгојлов Александра

Београд

16.500,00

3.

Павићевић Биљана

Београд

10.000,00

4.

Павловић Драгољуб

Крагујевац

33.000,00

5.

Соврлић Раденко

Крагујевац

33.000,00

6.

Станчевски Љиљана

Панчево

2.500,00

7.

Ђорђев Даринка

Панчево

3.300,00

8.

Звекић Драгољуб

Зрењанин

6.600,00

9.

Папић Давор

Сомбор

5.000,00

10.

Пејић Момир

Нови Сад

12.000,00

11.

Крстић Иван

Дирекција Предузећа

6.300,00

12.

Бондеровић Јасна

Дирекција Предузећа

33.000,00

13.

Будиша Зорица

Београд

33.000,00

14.

Чулић Милош

Нови Сад

33.000,00

15.

Гвоздић Ширадовић Божица

Дирекција Предузећа

33.000,00

У К У П Н О:

293.200,00

 

Словима:двестотинедеведесеттрихиљадедвестотине динара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС