ИЗВЕШТАЈ СА  1. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

 

На 1. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 23. децембра 2013. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 30. децембра 2013.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец децембар, у укупном износу од 904.400,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Сремска Митровица“

Веселиновић Душан

5.000,00

2.

„Сремска Митровица“

Милетић Златица

33.000,00

3.

„Бор“

Михајловић Часлав

8.400,00

4.

„Бор“

Цветковић Небојша

33.000,00

5.

„Крушевац“

Милосављевић Горан

9.900,00

6.

„Београд“

Џоговић Жарко

33.000,00

7.

„Београд“

Теофиловић Снежана

33.000,00

8.

„Београд“

Ћурчић Славица

33.000,00

9.

„Београд“

Радоичић Милорад

33.000,00

10.

„Београд“

Лазовић Зоран

9.400,00

11.

„Београд“

Шћекић Божана

2.450,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Стефаноски Маја

8.800,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Смрекар Весна

33.000,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Вукотић Верица

33.000,00

15.

„Дирекција Предузећа“

Манчић Никола

33.000,00

16.

„Дирекција Предузећа“

Павковић Снежана

33.000,00

17.

„Дирекција Предузећа“

Ђуришић Драгана

6.000,00

18.

„Дирекција Предузећа“

Дилберовић Љиљана

12.400,00

19.

„Дирекција Предузећа“

Влаховић Љубинка

10.850,00

20.

„Дирекција Предузећа“

Јовановић Весна

9.900,00

21.

„Ниш“

Илић Слађана

6.300,00

22.

„Краљево“

Чукић Милена

33.000,00

23.

„Краљево“

Дукић Милован

33.000,00

24.

„Краљево“

Станковић Милан

10.850,00

25.

„Краљево“

Тришовић Ненад

37.000,00

26.

„Краљево“

Балтић Слободан

16.500,00

27.

„Ужице“

Тодосијевић Радоје

33.000,00

28.

„Ужице“

Цветановић Весна

33.000,00

29.

„Ужице“

Митровић Горан

19.800,00

30.

„Ужице“

Грозданић Весна

16.200,00

31.

„Сомбор“

Бошњак Срђан

33.000,00

32.

„Кикинда“

Раушки Остер Зденка

12.500,00

33.

„Нови Сад“

Богдан Давор

16.500,00

34.

„Нови Сад“

Башица Бранка

6.600,00

35.

„Нови Сад“

Димитровски Мирјана

19.100,00

36.

„Нови Сад“

Сланкаменац Живко

12.600,00

37.

„Нови Сад“

Матић Драган

33.000,00

38.

„Нови Сад“

Крстић Ђорђе

33.000,00

39.

„Нови Сад“

Рангелов Рихард

33.000,00

40.

„Нови Сад“

Остојић Предраг

9.400,00

41.

„Нови Сад“

Кмезић Миле

7.350,00

42.

„Нови Сад“

Милорадов Татјана

2.400,00

43.

„Лесковац“

Пешић Добрица

16.300,00

44.

„Врање“

Стевановић Ивана

17.900,00

У К У П Н О:

904.400,00 дин.

 

 

 

Словима: деветсточетирихиљадечетиристотинединара

 

Izrada sajta Izrada sajta cena Seo optimizacija cena

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС