ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2014. године

 

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

577

573

16

24

7

3

0

0

3

0

 Београд

344

540

8

73

63

4

0

0

1

0

  Панчево

111

86

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

45

99

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

43

60

7

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

65

0

10

0

0

0

0

0

0

  Шабац

30

139

19

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

634

989

41

89

63

4

0

0

1

0

  Краљево

158

67

26

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

19

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

88

107

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

212

72

5

2

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

31

130

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

101

86

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

131

54

58

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

721

536

113

5

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

395

109

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

70

73

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

53

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

100

2

10

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

124

30

67

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

124

19

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

866

256

92

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

171

323

14

0

0

0

9

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

37

23

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

25

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

40

66

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

58

2

41

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

48

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

41

30

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

436

547

186

6

0

1

9

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3234

2901

448

127

70

13

10

9

4

0

Укупно на дан
10.12.2013.
године

3248

2902

448

127

70

14

10

9

4

0

Укупно на дан
10.01.2014.

године

3234

2901

448

127

70

13

10

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0.43%

-0.03%

0.00%

0.00%

0.00%

-7.14%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

577

573

16

24

7

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

634

989

41

89

63

4

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

721

536

113

5

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

866

256

92

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

436

547

186

6

0

1

9

9

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3234

2901

448

127

70

13

10

9

4

0