ОДРЖАНА  II СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА  ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На седници која је одржана 29. јануара разматран је обиман дневни ред који обухвата редовне активности синдиката.


С обзиром да је за 30. јануар заказана седница надзорног одбора Телекома Србија разматран је материјал за ову седницу. Како се ради о Извештају Централне пописне  комисије о попису имовине и средстава Телекома Србије у 2013. години  и планираним активностима Интерне  ревизије у 2014. години  констатовано је од стране одбора да се треба повести рачуна о поједностављивању унутрашњих процедура које успоравају процесе  у компанији и предузимати мере за хитно превазилажење и унапређење пословних процеса.


Током разматрања материјала за седницу  Надзорног одбора Телекома Србије заузет је став да се иницијатива репрезентативних синдиката о уврштавању у дневни ред седнице и расправа о кршењу Колективног уговора у делу неисплаћеног учешћа запослених у пословном резултату друштва подржи  као битна за изналажење решења да се материјални положај запослених  очува, а са друге стране запослени мотивишу за достизање планираних пословних циљева.


Уколико се не изнађе  решење за превазилажење настале ситуације у најкраћем року синдикат ће затражити одговорност потписника споразума.


У склопу планираних активности које произилазе из програмских циљева и статута  УО је размотрио финансијски план за 2014 годину као предлог за који ће се изјаснити Скупштина. Финансијским планом Синдиката за 2014. годину задржане су све бенефиције којима се чланству помаже у очувању стандарда почевши од позајмица,партиципације у трошковима годишњег одмора, новогодишњих поклона члановима као и пратећи трошкови редовних активности синдиката.


Управни одбор подржао је уговоре о пословно техничкој сарадњи са туристичком агенцијом Белви као и са Лазаревим заветом из Врњачке Бање који управља вилом Поштански дом. Члановима синдиката на располагању су и апартмани синдиката.


Јединствени синдикат Телекома Србије традиционално обележава дан Синдиката 15. Фебруар. С тим у вези и ове године у свечарској атмосфери  биће дружење више од 400 чланова синдиката.
На седници Управног одбора једногласно је за секретара синдиката изабран Горан Мијајловић чиме је заокружен изборни процес у Јединственом синдикату Телекома Србије.

 

 

 

 

                                                                                     Инфо служба ЈСТС