ИЗВЕШТАЈ СА  2. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 2. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 22. јануара 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 30. јануара 2014.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар, у укупном износу од 714.900,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Крагујевац“

Бојовић Миланка

12.200,00

2.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

19.800,00

3.

„Крагујевац“

Трипковић Предраг

16.500,00

4.

„Пожаревац“

Здравковић Момир

35.700,00

5.

„Шабац“

Ненадовић Срђан

33.000,00

6.

„Нови Сад“

Вуковић Јасмина

7.700,00

7.

„Нови Сад“

Шешлија Светлана

33.000,00

8.

„Нови Сад“

Јоцић Предраг

1.300,00

9.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

13.200,00

10.

„Нови Сад“

Јовичић Јелена

16.500,00

11.

„Нови Сад“

Белић Слободан

33.000,00

12.

„Нови Сад“

Лугоња Дејан

33.000,00

13.

„Нови Сад“

Вученовић Милорад

1.700,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Живковић Оливера

32.200,00

15.

„Дирекција Предузећа“

Раковић Арсић Љиљана

16.500,00

16.

„Београд“

Мацура Божидар

33.000,00

17.

„Београд“

Петровић Зоран

33.000,00

18.

„Београд“

Бошковић Никола

16.500,00

19.

„Београд“

Габоров Драгана

38.500,00

20.

„Београд“

Миливојевић Миломир

13.200,00

21.

„Београд“

Милошевић Јасмина

19.800,00

22.

„Ужице“

Породица Лојаничић Радета

66.000,00

23.

„Ниш“

Миленовић Часлав

3.000,00

24.

„Чачак“

Павловић Снежана

33.000,00

25.

„Чачак“

Белошевић Зорица

33.000,00

26.

„Чачак“

Ђорђевић Миле

8.700,00

27.

„Смедерево“

Стојановић Милош

16.500,00

28.

„Грачаница“

Караџић Звонко

33.000,00

29.

„Крушевац“

Милосављевић Драгица

16.500,00

30.

„Зрењанин“

Зуровац Радован

11.800,00

31.

„Зрењанин“

Мијовић Ранко

19.800,00

32.

„Сомбор“

Радивојевић Дејан

14.300,00

У К У П Н О:

714.900,00 дин.

 

 

 

Словима: седамсточетрнаестхиљададеветстотинадинара

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС