ОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На редовној  седници Надзорног одбора разматран је Извештај централне пописне комисије о попису имовине и обавеза као и план рада Интерне ревизије у 2014. години.


Ове активности се спроводе у складу са законском обавезом и  морају  се спровести у циљу утврђивања стварног стања основних средстава, потраживања и обавеза као и активности унутрашњег надзора за контролу и превазилажење уочених мањкавости.


Највећа дискусија вођена је по захтеву репрезентативних синдиката везано за кршење Колективног уговора и Споразума којим су дефинисана права запослених по основу доприноса пословним резултатима друштва. Овако утврђена права била су мотивациони фактор за достизање циљева задатих Буџетом друштва за 2013. годину. Запослени морају бити награђени за остварене резултате у 2013. години да би се у текућој години  постигли исти или још бољи резултати.


У својим дискусијама председници  репрезентативних синдиката Славољуб Кандић и Мирослав Јоксимовић захтевали су поштовање и спровођење Колективног уговора и Споразума односно извршење преузетих обавеза од стране пословодства.


Представници пословодства нису имали адекватан предлог који би био задовољавајући  у погледу захтева синдиката за реалним очувањем зарада и исплати припадајућег дела оствареним радним доприносом, док су представници репрезентативних синдиката захтевали да се ово питање реши у  што краћем року.
Председници репрезентативних  синдиката су условили  изналажење  решења , предузимањем  осталих  мера  синдикалне борбе  укључујући и тражење одговорности за потписнике споразума.

 

 

 

Инфо службе репрезентативних синдиката