О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 

После дугих и тешких преговора и изношења чврстих аргумената репрезентативних синдиката, усмено и писмено, члановима Извршног и Надзорног одбора и представницима већинског акционара, Колективни Уговор ипак неће бити прекршен.

 

Све обавезе према запосленима за 2013. годину, предвиђене одредбама Колективног уговора, биће испуњене у најкраћем могућем року, уз уважавање финансијског стања и текуће ликвидности Друштва.

Репрезентативни синдикати уложили су велики напор да обезбеде поштовање Колективног уговора, првенствено због принципа да се закон не сме кршити.

 

Колективни уговор свакако представља кључни пропис којим се Закон о раду примењује на нивоу Друштва (Колективни уговор подиже права запослених у односу на Закон о раду који дефинише само минимални оквир наведених права).

 

Да је дошло до преседана и договор предвиђен Колективним уговором није у потпуности спроведен, то би отворило могућост за кршење свих стечених права, које су репрезнтативни синдикати Телекома кроз дугогодишње активности успели да остваре за све запослене. У том смислу, убудуће, не би постојала гаранција да ће сви потписани споразуми  репрезентативних синдиката са пословодством и Владом Србије, бити реализовани. Највећа права, а то каже и Европска социјално економска Повеља, ратификована и од стране Народне Скупштине Републике Србије јесу СТЕЧЕНА ПРАВА. Ми се слажемо.

Оправдане захтеве репрезентативних синдиката Телекома подржало је и пословодство у разговорима са овлашћеним представницима већинског акционара, схватајући значај очувања права радника Телекома.

 

 

 

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА