ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2014. године

 

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

570

569

16

20

7

3

0

0

3

0

 Београд

348

535

8

75

60

4

0

0

1

0

  Панчево

109

86

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

46

98

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

40

60

7

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

65

0

10

0

0

0

0

0

0

  Шабац

30

139

19

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

634

983

41

91

60

4

0

0

1

0

  Краљево

159

67

26

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

16

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

88

107

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

211

72

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

31

129

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

88

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

130

54

57

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

719

537

109

4

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

393

109

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

70

73

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

53

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

100

2

10

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

125

30

66

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

124

19

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

865

256

91

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

166

319

14

0

0

0

9

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

38

22

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

25

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

40

66

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

58

2

41

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

48

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

41

30

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

37

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

432

543

186

6

0

1

9

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3220

2888

443

124

67

13

10

9

4

0

Укупно на дан
10.01.2014.
године

3234

2901

448

127

70

13

10

9

4

0

Укупно на дан
10.02.2014.

године

3220

2888

443

124

67

13

10

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0.43%

-0.44%

-1.11%

-2.36%

-4.28%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

570

569

16

20

7

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

634

983

41

91

60

4

0

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

719

537

109

4

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

865

256

91

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

432

543

186

6

0

1

9

9

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3220

2888

443

124

67

13

10

9

4

0