ИЗВЕШТАЈ СА  3. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 3. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 19. фебруара 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 26. фебруара 2014.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар, у укупном износу од 936.750,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Панчево“

Бошков Гордана

6.650,00

2.

„Панчево“

Станчевски Љиљана

2.300,00

3.

„Панчево“

Бркић Снежана

33.000,00

4.

„Дирекција предузећа“

Ракочевић Зорка

33.000,00

5.

„Дирекција предузећа“

Јеловац Радојка

33.000,00

6.

„Дирекција предузећа“

Рајић Зоран

66.000,00

7.

„Дирекција предузећа“

Васиљевић Снежана

33.000,00

8

„Дирекција предузећа“

Митровић Славица

6.300,00

9.

„Дирекција предузећа“

Станковић Ангелина

33.000,00

10.

„Кикинда“

Радивојев Светлана

2.800,00

11.

„Ужице“

Божовић Драган

33.000,00

12.

„Крушевац“

Весковић Дејан

16.500,00

13

„Зрењанин“

Курјак Томислав

33.000,00

14.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

33.000,00

15.

„Нови Сад“

Рангелов Рихард

33.000,00

16.

„Нови Сад“

Гаџић Светлана

33.000,00

17.

„Суботица“

Лукић Синиша

33.000,00

18.

„Београд“

Милорадовић Снежана

33.000,00

19.

„Београд“

Стефановић Оливера

9.900,00

20.

„Београд“

Матичевић Јелена

7.700,00

21.

„Краљево“

Аврамовић Јосиф

33.000,00

22.

„Крагујевац“

Мишковић Немања

16.500,00

23.

„Крагујевац“

Тодоровић Бранко

16.500,00

24.

„Лесковац“

Тасић Валентина

7.500,00

25.

„Врање“

Николић Предраг

33.000,00

26.

„Бор“

Радосављевић Душан

33.000,00

27.

„Бор“

Првуловић Драган

33.000,00

28.

„Ниш“

Станковић Драган

66.000,00

29.

„Сомбор“

Ференчевић Весна

3.300,00

30.

„Сомбор“

Познић Здравко

25.000,00

31.

„Сомбор“

Бошњак Срђан

23.200,00

32.

„Сомбор“

Ракочевић Зоран

27.000,00

33.

„Сомбор“

Пејић Зоран

33.000,00

34

„Шабац“

Спасојевић Милица

19.800,00

35.

„Шабац“

Љубишић Горан

19.800,00

36.

„Смедерево“

Спасојевић Давид

33.000,00

У К У П Н О:

936.750,00 дин.

 

 

Словима: деветстотридесетшестхиљадаседамстотинапедесетдинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС