ОДРЖАНА I РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА СИНДИКАТА

 

 

 

Скупштина синдиката као највиши орган на коме се разматра  укупно деловање синдиката и доносе документа којима се планирају активности синдиката у наредном периоду одржана је 27. 02. 2014 .године у Петровцу , Ждрело.


 На седници  скупштине разматрана су се следећа  документа:

Јединствени Синдикат Телекома Србије је у складу са својим финансијским могућностима спровео све програмске активности везане за солидарну помоћ, помоћ члановима синдиката у виду позајмица, субвенција за коришћење годишњег одмора, организације заједничких дружења и синдикалних акција.
Програм активности ЈСТС за 2014. годину доноси се у врло сложеним и неизвесним условима функционисања у држави, па самим тим и у Предузећу.


У држави су расписани државни избори. Постоји потпуна неизвесност и непостојање државне стратегије за судбину власничке структуре Предузећа. Све чешће се помиње могућност продаје већинског државног пакета акција. Држава је превише задужена, тако да је камата на годишњем нивоу преко милијарду динара. У држави је потрошња већа од друштвеног производа, што захтева још веће затезање каиша и штедњу на свим нивоима. Покушавало се са доношењем Закона о раду и других закона на штету запослених, али због избора су успорене активности на доношењу истих, што ће се активирати по завршетку избора у држави.


ЈСТС сматра да Телеком Србије а.д. бољом организацијом, стимулативнијим системом награђивања и бољим радом има услове за успешно пословање. Због тога сматрамо да се не треба већински приватизовати и да држава као већински власник никада није дотирала пословање Предузећа. Напротив, увек је имала користи од успешних резултата пословања у претходним годинама.


Технолошки вишак сматрамо лошим одабиром за решавање вишка запослених, због тога смо у више наврата предлагали увођење добровољних одлазака, што није наилазило на адекватна одобравања послодавца. Такође, тражимо да се сви послови који су аутсорсовани и дати другим фирмама да раде за Предузеће, врате у делатност Предузећа уз проналажење нових послова (надлежност пословодства). На тај начин би побољшали сопствено пословање, самим тим и приход и зараде, а свакако и очување запослености.


Јединствени синдикат Телекома Србије остаће активан и на пољу међународне синдикалне сарадње тако што ће за важна питања тражити подршку и међународних синдикалних централа.
На самој седници Скупштине делегати су у својим дискусијама показали висок степен забринутости у погледу будућег положаја запослених у духу најава доношења системских закона, урушавања положаја радника и сталним притиском око могуће приватизације Телекома Србије.


Јединствени Синдикат Телекома Србије ће користећи сва средства синдикалне борбе настојати да очува права својих чланова.

 

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Инфо служба ЈСТС