САСТАНАК РЕГИОНАЛНОГ ОДБОРА СЕВЕР СА КООРДИНАТОРОМ РЕГИЈЕ НОВИ САД

 

 

 

Састанак који је одржан у Новом Саду 6.3.2014. године имао је за циљ разјашњавање појединих питања која су у оперативном смислу битна за функционисање процеса унутар организационих јединица.
Акценат је био на проблематици управљања возним парком, правима запослених по основу Колективног уговора и проблемима који су присутни у свакодневном раду.


Састанку су осим чланова регионалног одбора Марић Срђана председника РО Север, Батос Александра председника СО Нови сад, Маринка Вукова председника СО Суботица, Жељка Скленара председника СО С. Митровица, Весне Томић председника СО Сомбор, Дејана Батрићевића председника СО Зрењанин, Грбић Бранислава председника СО Кикинда присуствовао и председник Јединственог Синдиката Телекома Србије Славољуб Кандић и секретар Синдиката Горан Мијајловић.


Господин Драган Маринковић координатор регије Нови Сад је у исцрпном уводу изнео позицију и улогу координатора Регије наводећи да је његово настојање да путем свеобухватне анализе свих процеса донесе закључке којима ће оперативно да се баве координатори Извршних јединица. У прилог томе практикују се месечни колегијуми на којима се анализирају сви аспекти пословних процеса од ангажованости људства и средстава за рад до ефеката и пословних резултата.


Према речима Маринковића овакав начин даје резултате јер је регија Нови Сад међу најбољима.
Председник Синдиката се сагласио са погледима координатора који за циљ имају унапређење пословних процеса али исто тако је истакао да компанија оваквог профила која доноси профит не може бити предмет продаје и поткусуривања. Приватизације које су спроведене у окружењу нису донеле добитак ни држави ни запосленима.


Представници запослених су кроз конструктивни дијалог напоменули да постоје проблеми у спровођењу процеса рада јер организација предузећа није заживела у пуном формату и да постоје лоша наслеђа директне вертикалне хијерархије из ранијих времена.


Иако је координатор изнео да је анализа показала да постоји несразмеран број извршилаца у појединим извршним јединицама општи закључак је да то управо показује о структурално лошем управљању кадровском структуром и да путем интерних конкурса може да се структура запослених постави функционално чиме би се вишеструко подигла упосленост. Овај проблем је додатно изражен чињеницом да је добар део послова  препуштен трећим лицима а да компанија има сопствене кадрове за те послове.
Управљање возним парком је наслеђени проблем који је у фази решавања обновом возног парка који ће у новим условима функционисати у пул систему.


Како овај систем задаје нејасноће ради разјашњења замисо је да се укупан број возила унутар организационе целине односно ИЈ стави у функцију заједничких потреба по систему да се сва возила ангажују по потреби а не по припадности организационом делу. Овим  ће се постићи да ангажовање возила буде сразмерно а проблеми са мањком возила превазиђени јер су процене да поједини пословни процеси имају потребе за интервентном употребом возила.


Из корпуса права по основу КУ основна замерка је била у погледу права на плаћено одсуство по основу приватних потреба и  проблема у спровођењу радних процеса по одлуци о посебном режиму радног времена.


Мањкавости које је изнео координатор тичу се да је уочена злоупотреба права на плаћено одсуство јер већина запослених то право везује за празнике који су нерадни дани или у дане викенда чиме себи дају продужење годишњег одмора.


Ово право има другу форму и као тако остаје као стечено право с тим да са праксом која је присутна мора да се прекине .У вези  са тим од непосредних руководилаца се тражи  да се са захтевом запосленог сагласе чиме је постигнута оправданост поднетог захтева.


Закључак овог састанка је неопходност дијалога јер се многе нејасноће могу разјаснити а ствари које се доживљавају на теже начине буду једноставније.


У самом предузећу апострофирани су проблеми којима треба да се бави руководећа структура и чијим решавањем ће непосредни извршиоци бити ефикаснији а тичу се не само организационе природе већ и суштинске у погледу опреме, софтвера, обука итд.


Заједничким напорима свих у компанији Телеком Србија мора да опстане као водећи оператер, стратешки важна компанија и сигурна кућа за све запослене.

 

 

 

 

Инфо служба ЈСТС