ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2014. године

 

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

582

567

16

20

7

3

0

0

3

0

 Београд

353

537

6

73

61

4

0

1

1

0

  Панчево

108

86

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

46

98

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

40

60

7

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

65

0

10

0

0

0

0

0

0

  Шабац

32

138

17

3

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

640

984

37

89

61

4

0

1

1

0

  Краљево

168

68

26

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

7

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

88

107

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

211

72

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

31

129

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

87

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

131

64

48

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

729

547

91

4

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

392

108

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

71

72

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

53

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

103

2

7

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

128

31

62

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

124

18

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

871

254

84

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

168

315

15

0

0

0

8

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

38

22

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

25

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

40

66

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

1

0

0

0

0

 Лесковац

58

2

41

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

49

28

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

42

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

37

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

435

539

186

6

0

1

8

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3257

2891

414

122

68

13

9

10

4

0

Укупно на дан
10.02.2014.
године

3220

2888

443

124

67

13

10

9

4

0

Укупно на дан
10.03.2014.

године

3257

2891

414

122

68

13

9

10

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

1.14%

0.10%

-6.50%

-1.61%

1.49%

0.00%

-10.00%

11.10%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

582

567

16

20

7

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

640

984

37

89

61

4

0

1

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

729

547

91

4

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

871

254

84

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

435

539

186

6

0

1

8

9

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3257

2891

414

122

68

13

9

10

4

0