ИЗВЕШТАЈ СА  4. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 4. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у четвртак, 20. марта 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у петак, 28. марта 2014.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март, у укупном износу од 930.900,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ваљево“

Грујевска Гордана

8.300,00

2.

„Сремска Митровица“

Зоркић Срђан

7.000,00

3.

„Смедерево“

Младеновић Жељко

5.000,00

4.

„Београд“

Јушић Надежда

33.000,00

5.

„Београд“

Вагић Здравко

33.000,00

6.

„Дирекција предузећа“

Радмиловић Милка

66.000,00

7.

„Дирекција предузећа“

Секулић Тасевски Наташа

16.500,00

8.

„Дирекција предузећа“

Томић Данијела

16.500,00

9.

„Дирекција предузећа“

Живковић Оливера

33.000,00

10.

„Дирекција предузећа“

Јаковљевић Рената

12.000,00

11.

„Дирекција предузећа“

Јовановић Весна

12.050,00

12.

„Дирекција предузећа“

Стефановић Мирка

10.600,00

13.

„Дирекција предузећа“

Лазић Милош

33.000,00

14.

„Дирекција предузећа“

Бабић Живадина

33.000,00

15.

„Нови Сад“

Милорадов Душан

24.350,00

16.

„Нови Сад“

Николић Александар

33.000,00

17.

„Нови Сад“

Аникић Небојша

1.500,00

18.

„Нови Сад“

Шокица Бранислав

14.800,00

19.

„Нови Сад“

Кнежевић Оливера

6.600,00

20.

„Нови Сад“

Миланов Боја

6.600,00

21.

„Нови Сад“

Шумаруна Жељко

9.900,00

22.

„Нови Сад“

Рамић Александра

33.000,00

23.

„Нови Сад“

Добричанин Оливера

33.000,00

24.

„Нови Сад“

Губаш Миодраг

16.500,00

25.

„Краљево“

Вучинић Верица

33.000,00

26.

„Краљево“

Тришовић Ненад

5.100,00

27.

„Краљево“

Бранковић Ненад

33.000,00

28.

„Сомбор“

Гагић Станко

33.000,00

29.

„Сомбор“

Папић Давор

33.000,00

30.

„Сомбор“

Јовановић Бранислав

6.600,00

31.

„Сомбор“

Танић Слободан

6.600,00

32.

„Сомбор“

Дукат Шандор

6.000,00

33.

„Ниш“

Милентијевић Љиљана

33.000,00

34.

„Ниш“

Глиговић Раде

33.000,00

35.

„Косовска Митровица“

Радовановић Дејан

16.500,00

36.

„Косовска Митровица“

Јаковљевић Небојша

16.500,00

37.

„Ужице“

Цветановић Весна

16.500,00

38.

„Ужице“

Новаковић Жана

33.000,00

39.

„Зрењанин“

Јуришин Драган

6.600,00

40.

„Зрењанин“

Курјак Томислав

33.000,00

41.

„Зрењанин“

Крстић Зоран

33.000,00

42.

„Зрењанин“

Шево Миленко

19.800,00

43.

„Чачак“

Вулић Раде

2.500,00

44.

„Панчево“

Блажић Снежана

33.000,00

У К У П Н О:

930.900,00 дин.

 

Словима: деветстотридесетхиљададеветстотинадинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС