ИЗВЕШТАЈ СА  5. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 5. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 22. априла 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у уторак, 29. априла 2014.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април, у укупном износу од 758.150,00  динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Пожаревац“

Мијатовић Љубиша

7.450,00

2.

„Прокупље“

Видић Јагош

4.000,00

3.

„Прокупље“

Стевић Славиша

13.200,00

4.

„Грачаница“

Караџић Момир

9.000,00

5.

„Грачаница“

Секулић Драгана

33.000,00

6.

„Крагујевац“

Бојовић Миланка

16.000,00

7.

„Врање“

Николић Предраг

33.000,00

8.

„Ниш“

Миљковић Јовица

33.000,00

9.

„Ниш“

Стефановић Стева

4.300,00

10.

„Ниш“

Стаменковић Иван

9.600,00

11.

„Ниш“

Младеновић Зоран

6.650,00

12.

„Београд“

Вагић Здравко

66.000,00

13.

„Београд“

Суботић Слободан

3.000,00

14.

„Београд“

Стевановић Ратибор

33.000,00

15.

„Београд“

Дошен Драган

7.800,00

16.

„Београд“

Милисављевић Драган

19.800,00

17.

„Нови Сад“

Јоцић Предраг

6.200,00

18.

„Нови Сад“

Фицингер Јолан

2.800,00

19.

„Нови Сад“

Ивановић Љубица

2.100,00

20.

„Нови Сад“

Галовић Владица

6.600,00

21.

„Нови Сад“

Бачић Мирослав

2.800,00

22.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

4.900,00

23.

„Нови Сад“

Павлов Владислав

5.600,00

24.

„Суботица“

Матковић Војислав

16.500,00

25.

„Панчево“

Величковић Небојша

5.000,00

26.

„Панчево“

Ђорђев Даринка

950,00

27.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

4.750,00

28.

„Дирекција предузећа“

Марјановић Јелена

33.000,00

29.

„Дирекција предузећа“

Петровић Драган

33.000,00

30.

„Дирекција предузећа“

Гојовић Драгана

33.000,00

31.

„Дирекција предузећа“

Ђорђић Владимир

33.000,00

32.

„Дирекција предузећа“

Димић Братислав

35.500,00

33.

„Дирекција предузећа“

Поповић Јована

16.500,00

34.

„Дирекција предузећа“

Пантић Мирјана

33.000,00

35.

„Чачак“

Средовић Славица

6.200,00

36.

„Ужице“

Ћуковић Миломир

33.000,00

37.

„Ужице“

Тодосијевић Радоје

33.000,00

38.

„Ужице“

Ристановић Миле

33.000,00

39.

„Краљево“

Станковић Милан

33.000,00

40.

„Зрењанин“

Мајкић Небојша

12.950,00

41.

„Ваљево“

Марковић Весна

33.000,00

У К У П Н О:

758.150,00 дин.

 

 

Словима: седамстопедесетосамхиљадастопедесетдинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС