ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 

 

На седници која је одржана 28.5.2014 године присуствовали су председници  синдикалних организација на којој су разматрана актуелна питања на нивоу предузећа и синдиката.
Седница је започета разматрањем начина санације последица поплава које су захватиле земљу. Активисти синдиката са угрожених подручја активно су учествовали у спасавању  живота и имовине као и у другим акцијама пружања помоћи.
На седници је донет закључак да председници синдикалних организација обиђу угрожене сачине евиденције настале штете и такав извештај доставе Управом одбору синдиката. Након тога Управни одбор ће донети одлуку о финансијској помоћи својим члановима који су претрпели штете.
Иако је на нивоу предузећа покренуто низ активности у циљу пружања помоћи Јединствени Синдикат Телекома Србије сматра да би акција била оперативнија да се приступило формирању заједничког штаба за отклањање последица поплава у којем би били укључени и репрезентативни синдикати како би се координирано спроводиле акције до самих запослених.
Председник синдиката је на седници упознао присутне са активностима које се воде на нивоу државе као што су измене и допуне Закона о раду, Закона о приватизацији и стечају и других системских закона у најскоријем времену. Може се очекивати да ће поменути закони  у делу права запослених бити рестриктивнији те ће Јединствени Синдикат Телекома Србије преко Конфедерације Слободних Синдиката делегирати предлоге који ће бити прихватљивији.
Незаобилазно питање, а за нас и најважније јесте продаја Телекома Србије изнета у експозеу председника Владе као и честе медијске најаве.
Јединствени Синдикат Телекома Србије се противи таквој продаји и сматра да Телеком може успешно да послује бољом организацијом и упошљавањем постојећих запослених што подразумева враћање послова у компанију која су дата трећим лицима а тичу се услуга по КИР-у, консултантских услуга, адвокатских и услуга продаје, чији ефекат би био већи приходи за компанију.
Такође то значи и ефикасније вођење компаније.
Уз низ аргумената због којих не треба продавати Телеком, ЈСТС ће наставити активности у наредном периоду. Настојаћемо да убедимо власника у неповољне ефекте продаје успешне компаније која је уједно и крвоток српске привреде.
Проширени управни одбор  се осврнуо и на честа истицања пословодства да у компанији има вишка запослених и да њихов број треба решавати технолошким вишком.За овај синдикат имајући у виду програмска начела такав начин је неприхватљив. Сматрамо да путем добровољних одлазака које треба одмах реализовати, ограничавање броја пријема нових радника као и природни одлив уз заједничке активности пословодства и синдиката ово питање може бити решавано.
Јединствени Синдикат Телекома Србије схвата тежину ситуације и проблеме као и отоврена питања која се морају решавати. Реализација и успешност зависи од сарадње пословодства и синдиката како би последице биле што мање.
Сарадња са пословодством није на потребном нивоу што гопвори и чињеница  да нико од пословодства није присуствовао седници иако су благовремено позвани.
Уколико се односи у наредном периоду не поправе бићемо принуђени да се за дијалог обраћамо изван компаније надлежним органима са циљем решавања отворених питања.

 

 

 

                                                            Инфо служба ЈСТС