ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА МОНТЕРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ СРБИЈЕ

 

 

 

На иницијативу УМТС-а а у циљу заједничког сагледавања актуелне ситуације у компанији и друштву одржан је састанак у просторијама синдиката 03.06.2014. год којем су присуствовали испред ЈСТС-а Кандић Славољуб председник, Катић Драган председник РО Београд и Горан Мијајловић секретар синдиката. Испред УМТС-а састанку су присуствовали Андраш Нас председник, Драган Поповић потпредседник, Радивој Митић потпредседник, Драган Ђорић  потпредседник и Драган
Гавриловић секретар.


Осврћући се на последице катастрофалних последица и одрона који су угрозили животе и имовину говорило се о хуманитарним активностима које се спроводе и кроз синдикат и удружење на ублажавању последица и санацији истих. Издвојена су новчана средства која ће бити прослеђена угроженим члановима синдиката и удружења. Истакнута је пожртвованост колега ангажованих на поправкама инфраструктуре и опреме Телекома Србије. Њихово несебично залагање биће адекватно награђено.
Расправљајући на тему пословних резултата компаније која има изразиту профитабилност јасно је демантована  информација да Телеком Србија није способан да инвестицијама прати конкуренцију. Економски опоравак Србије уско је везан за профит компаније која у буџет уплаћује на стотине милиона евра, пратећу индустрију која на основу домаће памети упошљава на десетине хиљада људи. Сагласност је постигнута да Телеком Србија не треба продавати. У прилог томе говоре сви економски показатељи исказани у пословним резултатима компаније.


Запослени су посебно забринути  у погледу измена радног законодавства, пензионог осигурања и други рестриктивних мера које ће угрозити социјални положај. У том смислу јасно је да Телеком Србија мора да врати послове које је препустила трећим лицима, да потенцијал у људским ресурсима треба структурално сагледати и попунити слабе тачке( у приступној мрежи просек радно способних извршилаца је 50 година и последњи нови извршилац примљен је пре 10 година). Телеком Србија мора остати целовита компанија са јасним профитабилним тачкама. Рестриктивна политика смањења трошкова компаније огледа се у смањењу трошкова људских ресурса а и поред тога запослени показују високу солидарност у прикупљању хуманитарне помоћи.


У погледу заштите и безбедности на раду покренута је иницијатива за што хитнијим активирањем рада Одбора за безбедност и заштиту на раду како би се испратила сва дешавања из области БЗНР посебно у делу припреме аката за процену ризика на радним местима са повећаним ризиком а у духу нове систематизације радних места

 

 

Инфо служба ЈСТС